/Архива – јавне набавке
Архива – јавне набавке 2018-12-07T07:32:28+00:00

АРХИВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

30.10.2018 – 06.11.2018.

JN broj 404-55/18-VII

Набавка услуге израде пројекта-студије управљање брзинама
на путној мрежи на територији града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018 – 02.11.2018.

JN broj 404-59/18-VII

Hабавка услуге Едукација из области популационе политике кроз спровођење информативне кампање у оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, као заједничке јавне набавке града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018 – 22.11.2018.

JN broj 404-58/18-VII

Jавнa набавкa услугe физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
пословног простора Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација 

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

25.10.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-56/18-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

Јавни позив    Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

19.10.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-51/18-VII

Набавка електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

12.10.2018 – 19.10.2018.

JN broj 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

Јавни позив     Конкурсна документација  

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 08.10.2018.

JN broj 404-46/18-VII

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ “Свети Сава“ Рибница

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 10.10.2018.

JN broj 404-48/18-VII

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину – поновљени поступак

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 05.10.2018.

JN broj 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
локалног пута Студеница – Рудно

Јавни позив     Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора  

 Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 04.10.2018. године

JN broj 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу – Краљево

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2018  07.09.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18

Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

17.08.2018- 24.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-43/18-VII

Набавка израде школских сајтова и пропратних електронских садржаја за потребе основног образовања

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 

06.08.2018- 16.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-44/18-VII

Набавка добара – противградних ракета средњег и великог домета на територији града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 ♦ Обавештење о закљученом уговору

01.08.2018- 09.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-42/18-VII

Пројекат кружног тока на Ибарској магистрали код локације будућег погона „Леони“ и искључења из Улице Јована Дерока

 

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

27.07.2018- 06.08.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-41/18-VII

Технички преглед изграђене и реконструисане мреже и објеката водовода ифекалне канализације у зони надлежности ЈКП ВОДОВОДА донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 13.08.2018.

Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-38/18-VII

Јавна набавка радова у отвореном поступку. бр.1.3.6 – Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

10.07.2018 – 18 .07.2018.

Јавна набавка мале вредности ЈН број 404-37/18-VII

Hабавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Јавна набавка број 404-30/18-VII

Набавка услуге израде идејног пројекта санације и реконструкције постојеће несанитарне депоније-сметлишта у Краљеву кроз време, за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Јавна набавка број 404-34/18-VII

Измештење командних ормара за управљање јавним осветљењем на магистралним правцима у циљу енергетске ефикасности

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-35/18-VII

Израда инсталација водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста на К.П. 5297/11 КО Краљево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

24.05.2018 – 25.06.2018.

Јавна набавка број 404-24/18-VII

Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 и локалног пута Л1005

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

13.06.2018 – 21.06.2018.

Јавна набавка мале вредности, ЈН број 404-28/18-VII

Набавка услуге осигурања запослених и имовине за 2018. годину, по партијама.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

15.06.2018.

 Јавна набавка број 404-27/18-VII

Набавка добара бензина, дизел горива и плина (тнг) за службена возила Градске управе града Краљева за 2018. годину.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 14.06.2018.

Јавна набавка број 404-19/18-VII

 Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до ушћа реке Рибнице у Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

14.06.2018.

Јавна набавка број 404-26/18-VII

Чишћење дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева за 2018. годину.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

04.06.2018.

 Јавна набавка број 404-21/18-VII

Изградња платоа и уређење простора око новоизграђеног објекта дечијег одмаралишта „Гоч“ на Гочу

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

24.05.2018.

Јавна набавка број 404-14/18-VII

Техничка документација за уређење блоковске површине између улица Oмладинске и Цара Лазара

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 23.05.2018.

Јавна набавка број 404-16/18-VII

Техничка документација зе део саобраћајнице на траси  будуће северне обилазнице од градске депоније до  улице Алимпија Јанковића у Грдици

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

 21.05.2018.

Јавна набавка број 404-22/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење дотрајалог и земљотресом трајно оштећеног стамбеног објекта у улици Омладинској број 63/2 у Краљеву, на КП 668/1 КО Краљево, као по други пут поновљени поступак у другој фази квалификационог поступка, запотребе наручиоца Градске управе града Краљева

Јавни позив                                                       Конкурсна документација