/Архива – огласна табла
Архива – огласна табла 2018-11-08T13:19:38+00:00

Архива – огласна табла

03.11.2017 – 17.11.2017.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

1. ИЗМЕНЕ ПГР-а „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“

2.  ПДР-а „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“

3.  ПГР-а „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“

03.11.2017 – 13.11.2017.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

1. Пословни простор                                2. Гаражни простор

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Одсек за послове дечје заштите

Позив за странку

СТРАНКА Божидар Стевановић 
БРОЈ ПОЗИВА  183-149/2017
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА  08.09.2017 -25.09.2017.

17.07.2017 – 17.10.2017

 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Оперативни план од поплава за 2017. годину

06.05.2017 – 30.11.2017.
Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди

♦ Обавештење

♦ Захтев за осемењавање

♦ Захтев за регресирање

Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Краљева

Извештај о раду за 2016.годину и показатељи делотворности инспекцијског надзора

Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК       ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ    АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

– УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
– ОБРАЗАЦ

20.10.2017 – 27.10.2017.

Град Краљево у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијалa Краљево

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2017. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ИЗЈАВА 1
ИЗЈАВА 2

Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 05.10.2017. године у дневним новинама „Политика“

06.10.2017 -23.10.2017

Комисија за спровођење поступка продаје путничких аутомобила

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање понуда ради продаје путничких аутомобила

15.09.2017 – 15.10.2017.

Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

К О Н К У Р С ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

07.09.2017 -09.10.2017.

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица оглашава

Јавни позив за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града Краљева

21.08.2017 – 30.10.2017.

 Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришшћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде.

–  Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

–  Јавни позив

З А Х Т Е В за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Краљева за 2018. годину

З А Х Т Е В за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији града Краљева за 2018. годину

З А Х Т Е В за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Краљева за 2018. годину

17.07.2017 – 02.08.2017

Град Краљево  објављује

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВА

♦  ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА

СМЕРНИЦЕ

07.07.2017 – 07.08.2017.
 ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАКУП

23.06.2017 – 08.07.2016

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2017-2025. ГОДИНЕ

НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ, ПРЕДЛОГА И КОМЕНТАРА
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ