Архива – огласна табла


 18.02.2019 -02.03.2019.

Акционарско друштво Електромрежа Србије, Регионални центар одржавања Крушевац

ОБАВЕШТЕЊЕ о сечи растиња у заштитном појасу далековода

Обавештавамо власнике и кориснике непокретности на територији Градске управе Краљева, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110, 220 и 400 КВ, односно у близини и испод фазних  ПРОВОДНИКА:

ДВ 115/1 ТС КРАЉЕВО 1 – ТС ЧАЧАК 3 ДВ 109/2 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС ВРЊАЧКА БАЊА
ДВ 109/1 ТС КРАЉЕВО 1 – ТС КРАЉЕВО 3 ДВ 161 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС РАШКА
ДВ 214/2 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС ПОЖЕГА ДВ 297/1 ТС КРАЉЕВО 3 – ТС ЧАЧАК 3
ДВ 214/1 ТС КРУШЕВАЦ 1 – ТС КРАЉЕВО 3 ДВ 1167Б/3 ЕВП КРАЉЕВО – ТС КРАЉЕВО 3
ДВ 1127  ТС КРАЉЕВО 1– ТС КРАЉЕВО 2 ДВ 1167А  ТС КРАЉЕВО 2– ТС КРАЉЕВО 3
ДВ 1167Б/2 ТС КРАЉЕВО 5 – ЕВП КРАЉЕВО ДВ 1167Б/1 ТС КРАЉЕВО 2 – ТС КРАЉЕВО 5

 12.02.2019 -28.02.2019.

О Д Л У К А о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини једне сеоске куће са окућницом и доделом пакета помоћи са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова

♦ Обавештење


 08.02.2019 -28.02.2019.

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ГРАДА КРАЉЕВА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

                                                                                           ♦ Конкурс                     ♦ Образац захтева                        ♦ Изјава


                                                                                                                                 01.02.2019 – 07.02.2019.

ЈАВНА РАСПРАВАНА  НА РАДНУ ВЕРЗИЈУ НАЦРТА ОДЛУКЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА КРАЉЕВА

                                                                                            ♦ Позив                       ♦ Предлог Одлуке                    ♦ Образац   


СЕРВИСНА ИНФОРМАЦИЈА

Град Краљево позива породице са троје и више деце које имају пребивалиште или боравиште на територији града Краљева да поднесу захтев за издавање ПОНОСНЕ КАРТИЦЕ 2019 „Цена минус за 3+“ односно попуне Изјаву којом дају пристанак на обраду података о личности у сврху издавања картице…..

Изјава 1 
Изјава 2


25.01.2019 -01.02.2019

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење

пољопривредног земљишта у државној својини у граду Краљеву

УВИД У ГОДИШЊИ ПЛАН 2018. год.


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В
                                                                         ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА


15.01.2019 -30.01.2019

                                                                                                        Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В
                                                                         ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА


Градска управа града Краљева

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места за дечји додатак


                                                                                                                               18.01.2019.
Одлука

о укидању Ванредне ситуације на територији  града Краљева

                                                                                                     11.01.2019.
Одлука

о проглашењу Ванредне ситуације на територији  града Краљева 


Одлука

о набавци услуге директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града Краљева за 2019. годину.


20.12.2018 – 22.02.2019

  Ј А В Н И   П О З И В

за прикупљање понуда за давање концесије – поверавање обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Краљева, у отвореном поступку


14.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019.ГОДИНУ

18.12.2018 – 31.12.2018

Град Краљево расписује Јавни позив за прикупљање понуда пословних банака за депоновање средстава по виђењу Консолидованог рачуна трезора буџета града Краљева на домаћем финансијском тржишту новца у 2019. години.

———————

17.12.2018 – 31.3.2019

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА ЗА I КВАРТАЛ 2019. год.

14.12.2018 – 31.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ

14.12.2018

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019.ГОДИНУ

14.12.2018

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ П

ОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ КРАЉЕВО  ЗА  2019. ГОДИНУ

13.12.2018 – 24.12.2018

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРАЉЕВА

                           2019 – 2020. ГОДИНЕ

11.12.2018 – 26.12.2018

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда за поверавање директног телевизијског и интернет преноса седница Скупштине града Краљева за 2019.годину

11.12.2018 – 18.12.2018.

Стамбена стратегија града Краљева до 2020. године

                                                                                                  10.12.2018 – 31.12.2018.

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

                              Градско веће града Краљева

ОДЛУКА о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма у 2018. години

ОДЛУКАо додели подстицајних средстава у циљу економског оснаживања жена
са руралних подручја града Краљева

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
– Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
– Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

– Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
2017
2016
Решење о образовању и именовању комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања на територији града Краљева у 2018. години
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАНОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

– УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
– ОБРАЗАЦ

03.11.2017 – 17.11.2017.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева
МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД

1. ИЗМЕНЕ ПГР-а „РАТАРСКО ИМАЊЕ-ГРДИЦА“

2.  ПДР-а „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“

3.  ПГР-а „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“

03.11.2017 – 13.11.2017.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

1. Пословни простор                                2. Гаражни простор

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева

Одсек за послове дечје заштите

Позив за странку

СТРАНКА Божидар Стевановић 
БРОЈ ПОЗИВА  183-149/2017
ДАТУМ ОБАВЕШТЕЊА  08.09.2017 -25.09.2017.

17.07.2017 – 17.10.2017

 СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА

Оперативни план од поплава за 2017. годину

06.05.2017 – 30.11.2017.
Обавештење пољопривредним газдинствима за подстицаје у пољопривреди

♦ Обавештење

♦ Захтев за осемењавање

♦ Захтев за регресирање

Правилник о начину и поступку акредитације представницима медија

ПРАВИЛНИК       ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ    АКРЕДИТАЦИОНА КАРТИЦА 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

– УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
– ОБРАЗАЦ

20.10.2017 – 27.10.2017.

Град Краљево у сарадњи са Националном службом за запошљавање – Филијалa Краљево

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА У 2017. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА

ИЗЈАВА 1
ИЗЈАВА 2

Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 05.10.2017. године у дневним новинама „Политика“

06.10.2017 -23.10.2017

Комисија за спровођење поступка продаје путничких аутомобила

ЈАВНИ ОГЛАС за прикупљање понуда ради продаје путничких аутомобила

15.09.2017 – 15.10.2017.

Јавно предузеће “Градско стамбено”, Краљево, расписује

К О Н К У Р С ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВAЊЕ У ЗАКУП, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ И ТО НА ПЕРИОД ОД ТРИ ГОДИНЕ

07.09.2017 -09.10.2017.

Комисија за избор корисника помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица оглашава

Јавни позив за доделу помоћи породицама интерно расељених лица на територији града Краљева

21.08.2017 – 30.10.2017.

 Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришшћења пољопривредног земљишта на територији града Краљева за 2018. годину

Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде.

–  Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

–  Јавни позив

З А Х Т Е В за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији града Краљева за 2018. годину

З А Х Т Е В за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији града Краљева за 2018. годину

З А Х Т Е В за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији града Краљева за 2018. годину

17.07.2017 – 02.08.2017

Град Краљево  објављује

Ј   А   В   Н   И         П   О   З   И   В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВА

♦  ПРОЈЕКАТ

ИЗЈАВА

СМЕРНИЦЕ

07.07.2017 – 07.08.2017.
 ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“ КРАЉЕВО

КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАКУП

23.06.2017 – 08.07.2016

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 2017-2025. ГОДИНЕ

НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ОБАВЕШТЕЊЕ
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИМЕДБИ, ПРЕДЛОГА И КОМЕНТАРА
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ