//Правилник о систематизацији
Правилник о систематизацији 2017-11-07T21:41:49+00:00

Правилник о систематизацији

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА  И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ГРАДА КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА           Правилник

30.11.2017.

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ