Градоначелник

Tomislav Ilic

Томислав Илић

036/306-024

gradonacelnik@kraljevo.org

Томислав Илић је рођен 25.09. 1960. године у Панчеву.
Основну и средњу школу завршио је у Краљеву.
Дипломирао је на природно – математичком факултету и стекао звање дипломирани биолог.
Запослен је у Заводу за Јавно здравље Краљево на месту руководиоца ДДД службе.

Вршио је дужност председника Надзорног одбора ЈКП „ Чистоћа“ – Краљево, председника Управног одбора ЈЕП „Топлана“ – Краљево и члана УО ЈП „ Транс нафта“ Београд.
Од 2008-2009.године обављао је послове помоћника градоначелника за заштиту животне средине.
У два мандата биран је за одборника Скупштине града Краљева.
Био је шеф одборничке групе Нова Србија.
На функцију председника Скупштине града Краљева изабран је 2010. године, а функцију заменика председника Скупштине града Краљева вршио је од 2012. до 2014. године.
Тренутно врши функцију председника Рашког окружног одбора Нове Србије и члана Извршног одбора Нове Србије.

Ожењен, отац је једног детета.