Градско Веће

Tomislav Ilic

Томислав Илић

036/306-024

gradonacelnik@kraljevo.org

Председник Градског већа

Томислав Илић је рођен 25.09. 1960. године у Панчеву.
Основну и средњу школу завршио је у Краљеву.
Дипломирао је на природно – математичком факултету и стекао звање дипломирани биолог.
Запослен је у Заводу за Јавно здравље Краљево на месту руководиоца ДДД службе.

Вршио је дужност председника Надзорног одбора ЈКП „ Чистоћа“ – Краљево, председника Управног одбора ЈЕП „Топлана“ – Краљево и члана УО ЈП „ Транс нафта“ Београд.
Од 2008-2009.године обављао је послове помоћника градоначелника за заштиту животне средине.
У два мандата биран је за одборника Скупштине града Краљева.
Био је шеф одборничке групе Нова Србија.
На функцију председника Скупштине града Краљева изабран је 2010. године, а функцију заменика председника Скупштине града Краљева вршио је од 2012. до 2014. године.
Тренутно врши функцију председника Рашког окружног одбора Нове Србије и члана Извршног одбора Нове Србије.

Ожењен, отац је једног детета.

Zamenik gradonacelnika

Милун Јовановић

036/306-024

#

Члан Градског већа по функцији

Милун Јовановић је рођен 01.10.1961 године.
Завршио је Вишу школу у Крагујевцу – занимање менаџер у трговини.
Обављао је низ одговорних дужности.
Као двадесетогодишњак био је секретар омладине општине Краљево и делегат у Скупштини општине Краљево.
Од 1995. до 1999. године био је заменик директора АД „Енерготехник“ Врњачка Бања.
Од 1999. до 2006. био је запослен у Стручној служби Одељења Економског факултета у Врњачкој Бањи.
Године 1996. био је изабран за генералног директора АД „Енерготехник“ Врњачка Бања.
Од 2008-2012. године обављао фукцију помоћника градоначелника града Краљева за социјална питања.
Од 2012-2014. године обавља фукцију заменика градоначелника града Краљева.
Потпредседник је Градског одбора Социјалистичке партије Србије у Краљеву.
Служи се енглеским језиком.
Добровољни је давалац крви.
Ожењен, отац једног детета.

Vladimir Pavlovic

Владимир Павловић

pavlovicvl@open.telekom.rs

Област јавних предузећа и јавних установа

Образовање: Основна школа „IV Краљевачки батаљон“ Краљево ЕСТШЦ „Никола Тесла“ Краљево, смер електротехника Универзитет у Крагујевцу, Технички факултет, смер информатика, VII степен

Радно искуство:
1999-2000. Комесаријат за избеглице, Краљево 2000-2001. „ INTERSOS“ канцеларија Краљево 2001-2002. „Инко-шпед“ Краљево 2002-2003. „СистемФТО 011“ Краљево од 2003. „Телеком Србија“ а.д Одлично познавање ИТ.

Говори, чита и пише енглески језик, користи се руским језиком

Gordana Stojkovic

др. Гордана Стојковић

gordana.stojkovic10@gmail.com

Област здравствене заштите становништва, област заштите животне средине

Образовање: Основна школа „Ђура Јакшић“ Конарево – Гимназија Краљево – Медицински факултет Универзитета у Београду. Специјализација опште медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду. Стечено звање примаријус на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство: Од 1982. године запослена у ЗЦ „Студеница“ Краљево. Ментор специјалистичког стажа лекарима опште медицине. Члан Председништва Секције за болести зависности Српског лекарског друштва у Београду. Аутор 50 научних радова.

  • Добитник Повеље Српског лекарског друштва 1992. године
  • Добитник Плакете подружнице Српског лекарског друштва у Краљеву 1998. године
  • Добитник Плакете Уружења лекара опште медицине Србије и Црне горе 2002.год.
Maja Macuzic

Маја Мачужић

maja.macuzic@kraljevo.rs

Област управљања пројектима, област регионалне и међународне сарадње

Рођена 07.05.1977. године

Образовање: Основна школа „IV краљевачки батаљон“ Краљево Економско-трговинска школа Краљево – економски техничар Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад – дипломирани економиста.

Радно искуство:

1998-2005. „OSCE Mission to Serbia“ – Београд

2005-2006. „Тргомен ПВ“ Краљево, ПЈ Београд

2006-2008 „Тргомен ПВ“ Краљево

2008-2013. ЈКП „Чистоћа“ Краљево

од 2013. „Електросрбија“ д.о.о. Краљево Одлично познавање ИТ. Служи се енглеским језиком.

Milomir Sljivic

Миломир Шљивић

gradsko_vece@kraljevo.org

Oбласт приватног предузетништва

Образовање: Економско-трговинска школа Краљево, трговински техничар – Факултет за економију и инжењерски менаџмент Нови Сад –  економиста

Радно искуство: Предузеће „Гвожђар“ Краљево. Тренутно приватни предузетник.

Служи се италијанском и руским језиком. Ожењен,отац двоје деце.

Milos Ugrenovic

Милош Угреновић

milos.ugrenovic@elektrosrbija.rs

Oбласт спорта и део послова из области Градске управе

Образовање: Основна школа „Ђура Јакшић“ Конарево – Краљево Правно- биротехничка школа Краљево, Правни факултет Ниш, правник

Радно искуство: 1989-1995. „Електромонтажа“ Краљево. Од 1995. године ради у „Електросрбији“ д.о.о Краљево. Рад на рачунару.

Ожењен,отац двоје деце.

Misa Milosavljevic

мр Миша Милосављевић

misamilosavljevic1974@gmail.com

Oбласт културе, област основног и средњег образовања

Образовање: 2007. године магистрирао на Филолошком факултету Универзитета у Београду смер: Наука и књижевност – Магистар филозофских наука.

Радно искуство:

1999-2003. ОШ „Јово Курсула“, ОШ „Свети Сава“, ОШ „Светозар Марковић“ Краљево

2003-2005. Филолошка гимназија Краљево

2005-2007. Народна библиотека „Стефан Првовенчани“ Краљево

Од 2007. године запослен у Културном центру „Рибница“ Краљево Ожењен,отац троје деце.

Milos Rakic

Милош Ракић

milosrakic@gmail.com

Oбласт комуналних делатности

Образовање: Основна школа „Ђура Јакшић“ Конарево – Краљево Правно- биротехничка школа Краљево, Дипломирао на Правном факултету у Крагујевцу 2001. године положио правосудни испит

Радно искуство:

1995-1997. ТП „Гвожђар“ Краљево

1997-2001. ЈКП „Топлана“ Краљево

од 2001. године запослен у ЈКП „Пијаца“ Краљево

Ожењен, отац двоје деце.

Miljan Vasiljevic

Миљан Васиљевић

miljankv65@gmail.com

Област руралног развоја

Образовање: Основна школа „Чибуковачки партизани“ Краљево Шумарска школа Краљево, дрвни техничар.

Радно искуство:

1986-1988. ДК „Јасен“ Краљево

1989-1992 приватни предузетник

1992-2004. Компанија „Нови дом“ Бања Ковиљача, комерцијалиста

2005-2011. приватни предузетник

од 2012. године на сталном раду као члан Градског већа града Краљева

Рад на рачунару. Солидно знање енглеског језика. Ожењен,отац двоје деце.

Bosko Rakic

Бошко Ракић

rakicboskokv@gmail.com

/////

Образовање: Економска школа Краљево Факултет политичких наука Београд – дипломирани политиколог

Радно искуство:

1980-1985. године – Предузеће „Магнохром“

1985-1987 Раднички Универзитет Краљево

1987-1992 ОК СКС Краљево

1992-2002 Министарство културе, седиште у Краљеву

од 2002 године Историјски архив Краљево

Одлично познавање ИТ. Служи се руским и енглеским језиком.

Dragoslav Dugalic

др Драгослав Дугалић

dragoslav.dugalic@gmail.com

Oбласт туризма, део послова из области примарне здравствене заштите и старања о интезивнијем развоју подручја града.

Образовање: ОШ „Милун Ивановић“ Студеница  – Средња медицинска школа Краљево –  Медицински факултет на Првом московском медицинском институту И.М.Сеченов у Москви – Специјализација на Медицинском факултету у Крагујевцу – специјалиста опште медицине.

Радно искуство:

Од 1990. године запослен у ЗЦ „Студеница“ Краљево, Здравствена станица Ушће.

Рад на рачунару. Чита, пише и говори руски језик. Ожењен,отац троје деце.

Nepoznato

Милан Милошевић

milanmilosevicmrsac@gmail.com

Области урбанизма и грађевинарства

Образовање: ОШ „IV Краљевачки Батаљон“ Краљево  – Елекротехнички одсек средње Техничке школе „14. Октобар“ Краљево, смер Техничар електромоторног погона  – Факултет: Електротехнички одсек Техничког факултета у Чачку, стручни назив Дипломирани инжињер индустријске енергетике.

Радно искуство:

1998. – 1999.  – Инжињер приправник у служби одржавања опреме  и објеката у ДП „Аутотранспорт“ Краљево

1999. – 2007.  – Руководилац службе одржавања опреме и објеката у ДП „Аутотранспорт“ Краљево

2007. – 2008.  – Руководилац Техничког сектора у привредном друштву „Аутотранспорт“ АД Краљево

2008. – 2015. – Заступник – директор зависног привредног друштва „АТП Инжињеринг ДОО“ Краљево.