Скупштина Града

Sreten Jovanovic

Сретен Јовановић

036/306-038

srjokv@gmail.com

Председник Скупштине

Сретен Јовановић, рођен 29.06.1958 године.
– основну и средњу школу завршио у Шумарицама и Краљеву
– од 1979. године радио у ДП „Магнохром“
– од 2006. године ради у Црвеном крсту Краљево
– активан омладински активиста од 1976. до 1985. године
– учесник девет радних акција широм Југославије
– ангажован у раду месних заједница а апосебно МЗ Шумарице
– ожењен, отац двоје пунолетне деце

Nenad Markovic

Ненад Марковић

nenmarko72@gmail.com

Заменик председника Скупштине

Ненад Марковић, рођен 01.01.1972 године.
Образовање: Основна школа „Чибуковачки партизани“ Краљево – Гимназија у Краљеву – Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, дипломирани инжињер саобраћаја

Радно искуство:

Од 2012. године ради као професор  у ЕСТШ „Никола Тесла“ у Краљеву. Председник Савета за безбедност у саобраћају града Краљева

Стални судски вештак за област безбедности саобраћаја

Одлично познавање ИТ. Солидно знање енглеског језика. Ожењен, отац двоје деце.

Marija Lazovic

Марија Лазовић

036/306-020

sekretar@kraljevo.org

Секретар Скупштине

Рођена 1984. године у Краљеву где завршава основну и средњу школу.
На Правном факултету у Крагујевцу дипломирала 2008. године.
Правосудни испит положила 2011. године.
Поседује сертификат завршеног напредног курса рада на рачунару и правне базе „параграф нет“.

Lidija Pavlovic

Лидија Павловић

036/306-020

Заменик секретара Скупштине

Лидија Павловић,  рођена 22.јуна 1983. године у Пећи.
Основну школу и Гимназију завршила  је у Краљеву. 
По занимању дипломирани правник и запослена у Републичком фонду за здравствено осигурање – Филијала Краљево.

Члан Демократске странке Србије од 2003. године. Три мандата била бирана за Председника ГО Омладине ДСС у Краљеву. Два мандата била члан ИО ДСС и члан председништва ОДСС у Београду. Члан Главног одбора Демократске странке Србије и члан ГО ДСС Краљево.

Похађала бројне семинаре из области права и политике.
Амбициозна, комуникативна, говори енглески језик.

Удата, мајка једног детета.