Заменик Градоначелника

Zamenik gradonacelnika

Милун Јовановић

036/306-024

#

Милун Јовановић је рођен 01.10.1961 године.
Завршио је Вишу школу у Крагујевцу – занимање менаџер у трговини.
Обављао је низ одговорних дужности.
Као двадесетогодишњак био је секретар омладине општине Краљево и делегат у Скупштини општине Краљево.
Од 1995. до 1999. године био је заменик директора АД „Енерготехник“ Врњачка Бања.
Од 1999. до 2006. био је запослен у Стручној служби Одељења Економског факултета у Врњачкој Бањи.
Године 1996. био је изабран за генералног директора АД „Енерготехник“ Врњачка Бања.
Од 2008-2012. године обављао фукцију помоћника градоначелника града Краљева за социјална питања.
Од 2012-2014. године обавља фукцију заменика градоначелника града Краљева.

Потпредседник је Градског одбора Социјалистичке партије Србије у Краљеву.
Служи се енглеским језиком.
Добровољни је давалац крви.
Ожењен, отац једног детета.