/Јавне набавке
Јавне набавке 2018-12-17T14:55:57+00:00

Јавне набавке

14.12 – 24.12.2018

ЈН број 404-77/18-VII

Јавна набавка мале вредности – Технички преглед изграђених инсталација
водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста
на К.П.
5297/111 КО Краљево

Рок за достављање понуда: закључно са 24.12.2018. године до 12.00 часова

13.12. – 14.12.2018

ЈН број 404-74/18-VII

Hабавка рачунарске опреме за опремање Завода за јавно здравље Краљево у
оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике
јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“ за
потребе  Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавно отварање отварање понуда: 14.12.2018. године у 1130

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

11.12.2018 – 21.12.2018.

ЈН број 404-72/18-VII

Јавна набавка мале вредности
Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном.

Јавни позив    Конкурсна документација

11.12.2018 – 10.01.2019.

JN broj 404-76/18-VII

Отворени поступак, набавка услуге

Техничка документација за локални пут Врдила – Лопатница

Јавни позив    Конкурсна документација

11.12.2018 – 18.12.2018.

JN broj 404-54/18-VII

Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка добара пнеуматика за опремање службених возила Градске управе и ПУ Краљево,по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

7.12.2018

JN broj 404-75/18-VII

Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда :

Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у Годачици са потребном регулацијом потока Гушавац

Обавештење     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

27.11.2018 – 05.12.2018.

JN broj 404-70/18-VII

Поновљени поступак јавне набавке мале вредности,
Набавка угоститељских услуга и услуге хотелског смештаја са
исхраном за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

23.11.2018 – 04.12.2018.

JN broj 404-68/18-VII

Изградња уличне фекалне канализационе мреже за
локације поред магистралног пута Краљево – Рашка.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-69/18-VII

Набавкa услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе
Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-66/18-VII

Технички преглед објекта дечији вртић на Берановцу

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

14.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-67/18-VII

Изградња јавног паркинга (прва фаза) испред цркве у Доситејевој улици

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-62/18-VII

Набавка радова на санацији наливне јаме IB4 у изворишту Жичко поље

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-52/18-VII

Јавна набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

06.11.2018 – 06.12.2018.

JN broj 404-60/18-VII

Јавна набавка радова на реконструкцији, адаптацији и санацији скупштинске сале 1. у згради Градске управе града Краљева – прва фаза

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

02.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-64/18-VII

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку
–  Техничка документација за изградњу Милутинове улице

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

01.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-65/18-VII

Отворени поступак – Техничка документација за одвођење атмосферских
вода са будуће северне обилазнице и Индустријске улице у Краљеву

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

01.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-61/18-VII

Отворени поступак јавне набавке услуге
геолошких истраживања за регионалну депонију

Јавни позив    Конкурсна документација

Питање и одговор

01.11.2018 – 30.11.2018.

JN broj 404-57/18-VII

Отворени поступак јавне набавке радова
на изградњи фекалне канализације у Конареву

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

31.10.2018 – 08.11.2018.

JN broj 404-53/18-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме
за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

30.10.2018 – 06.11.2018.

JN broj 404-55/18-VII

Набавка услуге израде пројекта-студије управљање брзинама
на путној мрежи на територији града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018 – 02.11.2018.

JN broj 404-59/18-VII

Hабавка услуге Едукација из области популационе политике кроз спровођење информативне кампање у оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, као заједничке јавне набавке града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

25.10.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-56/18-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

Јавни позив    Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018 – 22.11.2018.

JN broj 404-58/18-VII

Jавнa набавкa услугe физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
пословног простора Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација 

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

19.10.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-51/18-VII

Набавка електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

12.10.2018 – 19.10.2018.

JN broj 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

Јавни позив     Конкурсна документација  

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 08.10.2018.

JN broj 404-46/18-VII

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ “Свети Сава“ Рибница

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 10.10.2018.

JN broj 404-48/18-VII

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину – поновљени поступак

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 05.10.2018.

JN broj 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
локалног пута Студеница – Рудно

Јавни позив     Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора  

 Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 04.10.2018. године

JN broj 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу – Краљево

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2018  07.09.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18

Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова ЈН број 404-44/18-VII

Набавка добара – противградних ракета средњег и великог домета на територији града Краљева

Јавни позив       Конкурсна документација

♦ Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели

Обавештење о закљученом уговору