Јавне набавке

18.04.2019. -20.05.2019. године.

ЈН број 404-29/19-VII

Пројектна документација за централну улицу у Ушћу

16.04.2019. -16.05.2019. године.

ЈН број 404-23/19-VII

Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 и локалног пута L1005

16.04.2019. -24.04.2019. године.

ЈН број 404-25/19-VII

Набавка услуге стручног наџора на реконструкцији дела водоводне и мреже атмосферске канализације у улици Доситејевој у реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

16.04.2019. -23.04.2019. године.

ЈН број 404-27/19-VII

Геолошко истраживање за регионалну депонију

10.04.2019 – 10.05.2019

ЈН број 404-14/19-VII

Унапређење система јавног осветљења и уградња комадних ормара за управљање јавним осветљењем у циљу енергетске ефикасности

09.04.2019. -09.05.2019. године.

ЈН број 404-20/19-VII

Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији, адаптацији и санацији Скупштинске сале 1 у згради Градске управе града Краљева – друга фаза, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

03.04.2019 – 05.05.2019

ЈН број 404-22/19-VII

Набавка радова хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда по указаној потреби

03.04.2019. -03.05.2019. године.

ЈН број 404-15/19-VII

Отворени поступак јавне набавке добара – електричне енергије за пословни простор Градске управе за 2019. годину

02.04.2019 – 07.05.2019

ЈН број 404-13/19-VII

Пројектна документација за тротоаре у наставку Улице Стевана Филиповића иза школе

01.04.2019. -09.04.2019. године.

ЈН број 404-18/19-VII

Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева, за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавно отварање понуда: 09.04.2019. године

29.03.2019. – 30.04.2019. године

ЈН  број 404-19/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу
објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак.

28.03.2019. – 05.04.2019. године.

ЈН број 404-17/19-VII

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева
за 2019. годину.

29.03.2019 –  12.04.2019. године. ЈН 404-21/19-VII

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“
упућује свим заинтересованим лицима:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВИСАНУ ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА (ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ И ФАРБАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА)
број ЈН 404-21/19-VII

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ

26.03.2019 – 03.04.2019

ЈН број 404-16/19-VII

Hабавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева, за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градскe управе града Краљева.

22.03.2019 – 01.04.2019. Нови рок за предају понуде 02.04.2019. године.
JH број 404-12/19-VII

Hабавка услуге израде стратешког документа Плана и програма управљања
природним ресурсима и добрима, за потребе буџетског Фонда за заштиту
животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

05.03.2019 – 13.03.2019

ЈН број 404-11/19-VII

Набавка киштри за проширење услуге одношења отпада са сеоског подручја за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

04.03.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-10/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

28.02.2019 – 11.03.2019

ЈН број 404-08/19-VII

Јавна набавка мале вредности услуге – Технички преглед регулације потока Гушавац са изградњом моста на путу Чукојевац – Гледић

28.02.2019 – 02.04.2019

ЈН број 404-09/19-VII

Отворени поступак – Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура

22.02.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-07/19-VII

Јавна набавка мале вредности – Ремонт светиљки у Улици Омладинској

13.02.2019 – 15.03.2019

ЈН број 404-03/19-VII

Hабавка радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву

12.02.2019 – 14.03.2019

ЈН број 404-04/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

12.02.2019 – 19.02.2019

ЈН број 404-05/19-VII

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

06.02.2019 – 14.02.2019

ЈН број 404-02/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Hабавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2019. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца