Јавне набавке

13.02.2019 – 15.03.2019

ЈН број 404-03/19-VII

Hабавка радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву

12.02.2019 – 14.03.2019

ЈН број 404-04/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

12.02.2019 – 19.02.2019

ЈН број 404-05/19-VII

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

06.02.2019 – 14.02.2019

ЈН број 404-02/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Hабавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2019. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца