Јавне набавке

05.03.2019 – 13.03.2019

ЈН број 404-11/19-VII

Набавка киштри за проширење услуге одношења отпада са сеоског подручја за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

04.03.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-10/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

28.02.2019 – 11.03.2019

ЈН број 404-08/19-VII

Јавна набавка мале вредности услуге – Технички преглед регулације потока Гушавац са изградњом моста на путу Чукојевац – Гледић

28.02.2019 – 02.04.2019

ЈН број 404-09/19-VII

Отворени поступак – Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура

22.02.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-07/19-VII

Јавна набавка мале вредности – Ремонт светиљки у Улици Омладинској

13.02.2019 – 15.03.2019

ЈН број 404-03/19-VII

Hабавка радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву

12.02.2019 – 14.03.2019

ЈН број 404-04/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

12.02.2019 – 19.02.2019

ЈН број 404-05/19-VII

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

06.02.2019 – 14.02.2019

ЈН број 404-02/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Hабавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2019. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца