Телефонски именик Градске управе

ЦЕНТРАЛА             036/306-000
Кабинет градоначелника 036/306-024 | 036/312-838
Служба протокола и информисања 036/306-052 | 036/306-015
Начелник градске управе 036/306-098
Председник скупштине 036/312-839
Одељење за скупштинске послове
Начелник  036/306-063
Одсек за послове градског већа  036/306-060
Одсек за послове скупштине града  036/306-017
Одељење за општу управу
Начелник 036/312-830
Одсек за општу управу 036/306-069
Одсек за месне канцеларије 036/306-071
Правна помоћ 036/306-048
Матична служба за град Краљево 036/306-030
Матична служба за КиМ 036/306-010 | 306-048
Пријемна канцеларија 036/306-045
Одељење за друштвене делатности
Начелник 036/312-836
Одсек послова корисника буџетских средстава 036/306-217
Одсек поверених послова и послова социјалне заштите 036/306-028
Повереништво комесаријата за избеглице 036/323-205
Борачко-инвалидска заштита 036/306-150
Дечија заштита 036/306-106
Одељење за привреду и финансије
Начелник 036/312-840
Одсек за привреду и развој 036/306-134
Одсек за финансије 036/306-040
Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Одсек за урбанизам и грађевинарство 036/306-205
Одсек за стамбено комуналне делатности 036/306-207
Одсек за имовинско-правне послове 036/306-211
Одељење за заједничке послове
Начелник 036/306-080
Одсек за рачуноводство 036/306-092
Одсек за информатику 036/306-144
Одсек за рад са месним заједницама 036/306-019
Одсек за техничке послове 036/306-022
Група послова за јавне набавке 036/306-058
Одељење за инспекцијске послове
Начелник 036/312-284
Одсек грађевинске инспекције 036/306-088
Одсек комуналне и саобраћајне инспекције 036/306-023
Одсек за послове извршавања решења 036/306-086
Одсек за заштиту животне средине 036/306-214
Група послова просветне инспекције 036/306-081
Служба за пројектовање и развој
Канцеларија пројектног центра 036/306-200 | 036/306-215
Јавно правобранилаштво
Канцеларија јавног правобранилаштва 036/321-257