Шеф кабинета Градоначелника

       Кристина Марковић

Контакт:        036/306-024

Е-пошта: sefkabineta@kraljevo.org

Кристина Марковић је рођена 3. марта 1989. године у Краљеву.
Завршила је Основну школу „Вук Караџић“ у Рибници и Гимназију (друштвено-језички смер) у Краљеву.
Завршила је Природно-математички факултет – Универзитет у Приштини – Одсек за географију. Дипломски рад на тему „Регионално-географски преглед Савезне Републике Бразил“ одбранила је  2013. године, са оценом 10.00.
Године 2014, са оценом 10.00, одбранила је мастер рад на тему „Антропогене туристичке вредности Рашког округа“, чиме је стекла звање мастер географ.
У Туристичкој организацији Краљево била је ангажована као туристички водич.
Била је запослена у Основној школи „Вук Караџић“ у Рибници као наставник географије и у Медицинској школи у Краљеву као професор друштвене географије.
Од децембра 2016. године запослена је на радном месту шефа Кабинета градоначелника.
Говори енглески језик и служи се немачким.