///Унутрашње организационе јединице Градске управе
Унутрашње организационе јединице Градске управе 2018-04-03T15:52:21+00:00

Одељења градске управе

Одељење за послове органа Града

Одељење за општу управу

Одељење за друштвене делатности

Одељење за привреду и финансије

Одељење за управљање имовином

Одељење за информационе технологије

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности

Одељење за заједничке послове

Одељење за пореску администрацију

Одељење комуналне полиције

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за послове цивилне заштите

Служба за управљање пројектима и локално-економски развој