Огласна табла

23.08.2019 – 02.09.2019.

Јавно предузеће „Градско стамбено“, Краљево, објављује

О Г Л А С

о давању у закуп прикупљањем писаних понуда следеће непокретности:

I Гаражни простор

09.08.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА
ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДСКОГ СТАДИОНА

                                                        ♦  Јавни позив                                             ♦ Изјава                                                ♦ Урбанистички пројекат

                                                             ♦ Пројекат 1                           ♦ Пројекат 2                         ♦ Пројекат 3                         ♦ Пројекат 4

02.08.2019 – 16.08.2019.

Рани јавни увид

плана детаљне регулације другог градског саобраћајног прстена на деоници од петље “Магнохром“ преко Кулагића Аде до Ибарске магистрале

                                                                                                                         ♦ Текст                     ♦ План

26.07.2019 – 15.08.2019.

Град Краљево

Стамбена комисија за расподелу станова намењених за издавање у непрофитни закуп

Предлог листе реда првенства за доделу станова у непрофитни закуп

15.07.2019 – 15.08.2019.

Спортски савез Краљева

Ј А В Н И  П О З И В

За финансирање редовних програма спортских клубова и организација за 2020. годину

31.12. 2019.

Комисија за доделу новчане помоћи породици са више деце са територије града Краљева објављу

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

 

                                                                                                                                               22.04.2019 -15.11.2019.

                                                                                                                       Градска управа града Краљева

Одељење за привреду и финансије

►  Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2019. годину на територији града Краљева

Захтев за коришћење средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) уматичених крава и јуница

Захтев за коришћење средстава за регресирање осигурања животиња, усева, плодова, расадника и вишегодишњих засада

Одлука

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште

 СКУПШТИНСКА ОДЛУКА

о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

           

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАН                             ОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
ОБРАЗАЦ