Огласна табла

07.03.2019 – 06.04.2019. 

Спортски савез Краљева

ЈАВНИ ПОЗИВ
 за финансирање посебних програма
спортских клубова и организација за 2019.годину

04.03.2019 – 19.03.2019. 

ЈЕП Топлана Краљево

Интерни конкурс за попуњавање радног места

01.03.2019 

Градско веће града Краљева

Одлука о суфинансирању програма рада удружења

01.03.2019 -06.03.2019

Градска управа града Краљева

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне делатности

Заузеће јавне површине ради формирања летње баште

25.01.2019 -01.03.2019

Одељења за пореску администрацију Градске управе града Краљева

Обавештење

“Одељење за пореску администрацију Градске управе града Краљева позива пореске обвезнике који су власници неизграђеног грађевинскоог земљишта на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, да до 01.03.2019.године, за сврху утврђивања основнице пореза на имовину поднесу измењену пореску пријаву, како би се то земљиште разврстало у пољопривредно, односно у шумско земљиште.
Пријаве се подносе у канцеларијама 10 и 11 у Гардској управи града Краљева. Уз пријаве доставити доказ о коришћењу земљишта (регистрацију пољопривредног газдинства или изјаву два сведока).”

Одлука

којом се неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно другог садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019. годину, разврстава у пољопривредно односно шумско земљиште

Одељење за инспекцијске послове Градске управе Краљево

– Грађевинска инспекција –

♦ План уклањања објеката за I квартал 2019. год.

♦ План уклањања објеката за II квартал 2019. год.

 СКУПШТИНСКА ОДЛУКА

о одређивању назива тргова и улица на територији града Краљева

13.12.2018 – 24.12.2018

НАЦРТ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА КРАЉЕВА

                           2019 – 2020. ГОДИНЕ

11.12.2018 – 18.12.2018.

Стамбена стратегија града Краљева до 2020. године

           

П р а в и л н и к
о условима и начину коришћења сала у јавној својини града Краљева

Захтев за коришћење сале Градске управа града Краљева

           

Одељење за  урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне односе
Градске управе града Краљева
  
Регистар издатих идентификационих ознака за такси возила
2019
Важећа одобрења закључно са  07.02.2019. године 
2018
Важећа одобрења закључно са  06.12.2018. године 

Одобрења издата од 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Локални антикорупцијски план (ЛАП) за град Краљево
ПЛАН                             ОДЛУКА
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
♦ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ                   ♦ КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ 

УПУТСТВО ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА
ОБРАЗАЦ