Oglasna tabla

16.07.2019 – 01.08.2019.

Javni oglas

za davanje u zakup na korišćenje poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini u gradu Kraljevu

15.07.2019 – 15.08.2019.

Sportski savez Kraljeva

J A V N I  P O Z I V

Za finansiranje redovnih programa sportskih klubova i organizacija za 2020. godinu

11.07.2019 – 26.07.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

Zaključak po Žalbi Dragana Ružića iz Kraljeva 

08.07.2019 – 22.07.2019.

Gradska uprava grada Kraljeva

J A V N I   K O N K U R S

Za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva

05.07.2019 – 15.07.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledećih nepokretnosti:

I Garažni prostor

KONKURS

o raspodeli sredstava iz budžeta grada Kraljeva za projekte kojima se ostvaruje
javni interes u oblasti javnog informisanja za 2019.
godinu

 

Gradska uprava grada Kraljeva

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA GRADA KRALJEVA

O  D  L  U  K  A

 

                                                                                                                                                                                                                                                   18.06.2019 – 03.07.2019.
Gradsko veće grada Kraljeva

K O N K U R S

za dodelu podsticajnih sredstava u cilju ekonomskog osnaživanja žena sa ruralnih područja grada Kraljeva  u okviru projekta Sprovođenje  mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2019. godini

Obrazac budžeta poslovnog plana  Obrazac izjave br.1                                          
Obrazac izjave br.2 Obrazac izjave br.3

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 01.07.2019.
Gradska uprava grada Kraljeva
Odeljenje za inspekcijske poslove
Odsek za zaštitu životne sredine  raspisuje

K O N K U R S

Za  sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu

                                                                                                                                                                                                                                                   14.06.2019 – 12.07.2019.
Gradska uprava grada Kraljeva
Povereništvo za izbegla i raseljena lica

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva donosi

R E Š E NJ E

UTVRĐUJE SE

ukupan broj od 62 jednokratne novčane nagrade “Anđelko Savić“ redovnim učenicima srednjih škola za školsku 2018/19. godinu, prijavljenim na Konkurs

 – 18.06.2019.

O G L A S

RADI OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRALJEVA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

Javni poziv za organizacije za podršku poslovanju

Cilj poziva je unapređenje održivosti i konkurentnosti preduzeća, njihove sposobnosti za širenje na nova tržišta i uvođenje relevantnih standarda. Pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, poslovna udruženja, poslovni inkubatori, klasteri, naučni i tehnološki parkovi, privredne komore i istraživačke i visokoškolske ustanove. Rok za podnošenje predloga projekata je 10.jul a sam poziv i prateću dokumentaciju, kao i link za prijave za učešće na info sesijama možete naći ovde.

31.05.2019 – 10.0.6.2019.

Javno preduzeće „Gradsko stambeno“, Kraljevo, objavljuje

O G L A S

o davanju u zakup prikupljanjem pisanih ponuda sledeće nepokretnosti:
I Poslovni prostor – Lokal L-7, u Ulici cara Lazara br.72

31.12. 2019.

Komisija za dodelu novčane pomoći porodici sa više dece sa teritorije grada Kraljeva objavlju

JAVNI POZIV

ZA DODELU NOVČANE POMOĆI

 

20.05.2019.

Radno telo za izradu nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju grada Kraljeva

               Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi

08.05.2019 – 20.06.2019.

J A V N I  P O Z I V

ZA STRANKU DRAŽOVIĆ TATIJANA

07.05.2019 – 07.07.2019.

J A V N I  U V I D

NACRT ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRALJEVA

03.05.2019 – 04.06.2019.

J A V N I  O G L A S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICAJE INVESTICIJAMA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

                                                                                                                                               22.04.2019 -15.11.2019.

                                                                                                                       Gradska uprava grada Kraljeva

Odeljenje za privredu i finansije

►  Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2019. godinu na teritoriji grada Kraljeva

Zahtev za korišćenje sredstava za regres za reproduktivni materijal (veštačko osemenjavanje) umatičenih krava i junica

Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva, plodova, rasadnika i višegodišnjih zasada

Odluka

kojom se neizgrađeno građevinsko zemljište na teritoriji grada Kraljeva, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka, odnosno drugog sadnog materijala, odnosno šuma, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu, razvrstava u poljoprivredno odnosno šumsko zemljište

 SKUPŠTINSKA ODLUKA

o određivanju naziva trgova i ulica na teritoriji grada Kraljeva

P r a v i l n i k
o uslovima i načinu korišćenja sala u javnoj svojini grada Kraljeva

Zahtev za korišćenje sale Gradske uprava grada Kraljeva

           

Odeljenje za  urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne odnose
Gradske uprave grada Kraljeva
  
Registar izdatih identifikacionih oznaka za taksi vozila
2019
Važeća odobrenja zaključno sa  07.02.2019. godine 
2018
Važeća odobrenja zaključno sa  06.12.2018. godine 

Odobrenja izdata od 01.01.2018 – 06.12.2018.
  2017
  2016
Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za grad Kraljevo
PLAN                             ODLUKA
UDRUŽENJA GRAĐANA
♦ MESEČNI IZVEŠTAJ                   ♦ KONAČNI IZVEŠTAJ 

UPUTSTVO ZA BUDŽETSKE KORISNIKE 

UPUTSTVO ZA IZRADU FINANSIJSKIH PLANOVA
OBRAZAC