Стратешка документа

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДА КРАЉЕВА
за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу | 2013 – 2017
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДА КРАЉЕВА
за унапређење положаја избеглих и расељених лица | 2009 – 2013
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДА КРАЉЕВА
за унапређење положаја Рома у граду Краљеву | 2009 – 2015
ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ГРАДА КРАЉЕВА 2005 – 2015
ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН СЕОСКИХ И ПРИГРАДСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2005 – 2015
ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА КРАЉЕВА
ПЛАН МОРЕДНИЗАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 2010 – 2015
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА КРАЉЕВА за 2014-ту годину
СТРАТЕГИЈА ОДВОЂЕЊА И ТРЕТМАНА ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДА КРАЉЕВА
СТРАТЕГИЈА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД ОД 2013. – 2020. године
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА КРАЉЕВА за период од 2015. – 2020. године
АКЦИОНИ ПЛАН
за решавање питања водоснабдевања на територији града Краљева за период од 2014. – 2019. године