Вести ЛЕАП

Град Краљево је успоставио сарадњу са Регулаторном агенцијом за електринске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ-ом) у оквиру система за мерење нивоа електромагнетног поља.  Међу првима у Србији смо се прикључили овом систему и РАТЕЛ је изабрао двe локације, у оба случаја  су објекти Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“.
На овај начин омогућено је свакодневно мерење нивоа електромагнетног  зрачења, а приступ овој информацији је на адреси:         http://emf.ratel.rs/results/index/cyr/2/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
Сензори за мерење нивоа електрoмагнетног поља постављени су на објектима вртића „Полетарац“ и вртића „Ратарска капија“.
Ове локације предложио је Одсек за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, јер је на овим локацијама највише изражена бојазан становништва због постављања радио-базних станица мобилне телефоније. Главни циљ овог пројекта је друштвена одговорност и брига за младе.


– Шта је ЕМ >>>