Данас је одржана прва консултативна седница Градског већа града Краљева
у новом сазиву.Седници су поред градоначелнока Љубише Симовића, заменика
градоначелника проф.др Љубише Јовашевића и чланова Градског већа,
присуствовали и председник Скупштине градаКраљева Миломир Шљивић,начелник
Градске управе Јелена Бекчић – Луковић и представници стручних служби Одсека
за послове градског већа.
На седници су обављене консултације и утврђени предлози за поделу ресорних
задужења чланова већа.Утврђен је термин одржавања прве (редовне) седнице
овог органа града Краљева – среда ,08.април 2009 године

Print Friendly, PDF & Email