Услед елементарних непогода проузрокованим великим падавинма на делу територије града Краљева проглашена је ванредна ситуација.

Print Friendly, PDF & Email