Првог дана марта у ОШ „Чибуковачки партизани“ у Краљеву одржана је радионица о подизању свести деце о значају примене енергетске ефикасности. Носилац кампање је Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ) као део Пројекта српско-немачке развојне сарадње „ДКТИ Енергетска ефикасност у јавним зградама“, а реализатор је експертска организација Build Energy Team – BET из Београда.
Циљ кампање је да се деца у основним школама науче и подстакну да воде рачуна о важности рационалне употребе енергије и енергетској ефикасности како у школи тако и својим домовима.
Овом приликом деца шестог разреда су најпре учествовала у упознавању основних појмова као што су: енергија, који су обновљиви а који необновљиви извори енергије, како се енергија може рационалније користити и зашто, а затим су, у екипама од по шесторо, играли едукативну друштвену игру „Играј за енергију“.
Ову игру је осмислила Немачка развојна агенција ГИЗ у циљу едукације деце од 12 до 16 година о важности рационалног коришћења енергије и утицаја на животну средину и климу.
Осим деце из школе домаћина, играла су се и деца из ОШ „Браћа Вилотијевић“.
Радионици су присуствовали члан Градског већа града Краљева Милан Милошевић и енергетски менаџер града Краљева Зорица Сретеновић.

Print Friendly, PDF & Email