Počela prva faza radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji Skupštinske sale 1 u zgradi Gradske uprave grada Kraljeva. Rok za izvođenje radova je 90 kalendarskih dana.