Споразум о интерсекторској сарадњи у заштити деце од злостављања и занемаривања у граду Краљеву потписали су Град и краљевачке институције директно укључене у ову проблематику – Основни суд, Основно јавно тужилаштво, Виши суд, Више јавно тужилаштво, Полицијска управа, Центар за социјални рад, Општа болница „Студеница“, Дом здравља, Школска управа, Актив директора основних школа, Актив директора средњих школа, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, Центар за дечија права – Краљево, Прекршајни суд, СОС Дечије село Краљево.

Споразум је закључен у циљу обезбеђења ефикасне и ефективне заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања, као и у циљу превенције ризика и пружања целовите подршке деци која се нађу у ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у граду Краљеву. Насиље, злостављање и занемаривање у Споразуму се односи на све појавне форме садржане и дефинисане у законима и протоколима по којима се обезбеђује заштита деце од насиља, злостављања, занемаривања, злоупотребе и експлоатације детета, тј. вербално и невербално понашање (чињење или пропуштање чињења) према детету или групи деце од – другог детета (вршњачко насиље), одраслог лица (насиље у породици, школи, инстистуцијама, као и заједници), групе лица или институција односно државног система, испољено непосредно или посредно те обухвата и злоупотребу информационо-комуникационих технологија (дигитално насиље) и насиље учињено путем медија.

Како је истакла заменица градоначелника града Краљева Марица Мијајловић, која је у име града потписала Споразум, потписници су све установе и организације које иначе учествују у самом процесу када дође до ситуација обухваћених Споразумом.

„Циљ Споразума је да се дефинишу обавезе и одговорности и да се што ефикасније и ефектније решавају ситуације настале као последица насиља, злостављања или занемаривања деце. Пред нама је и почетак нове школске године, када има и више вршњачког насиља. Чињеница је да се насиље дешава, да постоје такви случајеви. И до сада је сарадња на решавању ових проблема била одлична, али када се потпише један овакав споразум, то има већу инстанцу и већу обавезу и сви боље, брже и ефикасније функционишу и свима је лакше када се успоставе процедуре“, рекла је заменица градоначелника Краљева Марица Мијајловић.

Према речима директорке Центра за социјални рад у нашем граду Светлане Дражовић, сама израда текста Споразума је део дугог процеса којим је координирао УНИЦЕФ у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

„Циљ је био да се, после израде Општег протокола о заштити деце од злостављања и занемаривања, израде сви посебни – и за институције социјалне заштите, и за здравство, просвету, полицијску управу, судство, да се оно што је дефинисано посебним протоколом умрежи, да се увеже делатност свих институција како не би дошло до тога да сви одрадимо оно што је дефинисано протоколом, а да нам дете које је жртва остане у процепу“, рекла је Светлана Дражовић.

Свака локална самоуправа је имала обавезу да направи свој Споразум, на основу текста споразума направљеног на нивоу Републике као модел.

Како је објаснила директорка Центра за социјални рад, град Краљево сада има мултисекторски споразум о заштити деце од злостављања и занемаривања који дефинише надлежности сваке институције које су дефинисане Општим протоколом, али и детаљно процедуре. Свака потписница треба да делегира свог представника у координационо тело, у мултисекторски тим којиће имати задатак да се састаје и координира активности код сваког појединачног случаја код неких сложенијих предмета. Протокол је, како је истакла, дефинисао и процедуре око одржавања конференције случаја, око увезивања свих људи који треба да подигну ниво заштите деце од злостављања и занемаривања на виши ниво.

„Поред вршњачког насиља, које је све заступљеније, нажалост, имамо децу која су жртве породичног насиља, директне жртве физичког насиља родитеља, жртве злостављања и, пре свега, занемаривања, које се тешко препознаје као облик насиља. Деца су жртве сексуалног насиља, жртве сиромаштва и економских облика насиља“, изнела је поражавајуће податке Дражовићева.

Протоколом је дефинисано да је обавеза сваког одраслог грађанина, без обзира на то како је сазнао, да насиље пријави – Полицијској управи, Центру за социјални рад. Центар ради и по анонимним пријавама, пријавама из школе, чланова породице, из Здравственог центра. Полиција најчешће, у другим интервенцијама, дође до података да су деца жртве злостављања и занемаривања. Зависно од тога шта треба предузети, укључују се институције.

Веома је значајно што су све институције које су потписале Споразум препознале значај укључивања у рад тима и одазвале се потписивању, јер је координисана улога у процесу даљег праћења и планирања заштите деце веома важна.

Print Friendly, PDF & Email