На двадесетој, редовној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали 11 тачака дневног реда.

Донет је Закључак којим се утврђује Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину, и којим се  упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи у делу Нацрта одлуке који се односи на планирање инвестиција.

Веће је донело Решење о допуни Решења о утврђивању појединачних ресорних задужења чланова Градског већа града Краљева.

Чланови Градског већа позитивно су се изјаснили на Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1423/24 од 31.05.2024. године који се односи на нову појединачну расподелу коришћења буџетских средстава код индиректних корисника месних заједница за 2024. годину.

На двадесетој седници Већа, донето је Решење којим се Влади Републике Србије предлаже да из јавне својине Републике Србије пренесе у јавну својину града Краљева непокретности односон земљиште ван граница ГГЗ и земљиште у грађевинском подручју КО Ковачи, као и Решење о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева прикупљањем писмених понуда.

Донето је Решење о усвајању коначне листе корисника средстава пријављених на Јавном конкурсу за суфинансирање реализације пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева.

Већници су донели Решење о давању сагласности странки из Ратине за парцелацију катастарске парцеле број 2044 КО Ратина и формирање грађевинске парцеле односно обезбеђење приступа са локалног пута.

Донето је Решење којим се прихвата пренос права својине без накнаде на покретној ствари – путничком моторном возилу марке FIAT, из својине Центра за социјални рад Краљево у јавну својину града Краљева.

Краљевачки већници донели су три решења о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. додину и то: у износу од 400.000,00 динара које би користило Удружење грађана „Долина Краљева“ Прогорелица односно у износу од 300.000,00 динара које би користио Научно-пословни центар „WORLD“ Краљево и у износу од 350.000,00 динара које би користио „Центар за културу, омладину и спорт“ Заклопача.

Print Friendly, PDF & Email