На двадесет четвртој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, одржаној 4. јула 2024. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа града Краљева разматрали су девет тачака.

Већници су донели два мишљења којима се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлоге Одборничке групе „Ивица Дачић – Премијер Србије“  да се у предложени ред Десете седнице Скупштине града Краљева, заказане за 5. јул 2024. године, уврсти тачка „Предлог решења о давању сагласности на Стратешки план Комуналне милиције града Краљева за период 2024-2028. године“, као и тачка „Предлог решења о давању сагласности на Годишњи план рада Комуналне милиције града Краљева за 2024. годину“.

Такође, Градско веће је донело мишљења којима се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлоге Одборничке групе „Александар Вучић – Краљево не сме да стане“ да се у предложени ред Десете седнице Скупштине града Краљева уврсти тачка „Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ‘Аутопревоз’ доо Чачак којом се утврђује тарифа превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Краљева“, тачка: „Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево којом се одређују цене за услуге сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада“, тачка „Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево којом се одређују цене накнада за коришћење паркинг простора“, тачка „Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево о усвајању Ценовника погребних услуга“, тачка „Предлог решења о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Краљево о елементима за образовање цена, производа и услуга и одлуку о промени цена комуналних услуга (воде, услуга канализације и пречишћавања отпадних вода) и погонске спремности система по категоријама потрошача“.

Чланови Градског већа су донели и Закључак којим се утврђује Нацрт Плана развоја града Краљева за период од 2024. до 2030. године, и којим се упућује Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Плана развоја града Краљева за период од 2024. до 2030. године.

Такође, донето је Решење о давању сагласности ЈКП „Чистоћа“ Краљево за извођење радова на адаптацији, санацији крова и енергетској санацији на објекту управне зграде број 1 на кп број 119/2 КО Рибница (зграде пословних услуга).

Print Friendly, PDF & Email