На дванаестој седници Привременог органа града Краљева, одржаној 18. јануара, којом је председавао др Предраг Терзић, председник Привременог органа, разматрано је тринаест тачака.

Привремени орган је донео Закључак о усвајању Извештаја Завода за јавно здравље Краљево о праћењу квалитета ваздуха за децембар 2023. године и хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току истог периода.

Такође, донео је одлуке – о некатегорисаним путевима односно о улицама на територији града Краљева.

Чланови Привременог органа су се позитивно изјаснили и на Решење о давању сагласности на Програм пословања Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо Краљево за 2024. годину.

Решењем Привременог органа дата је у закуп непокретност Спортско боксерском удружењу „Слога I” Краљево.

На седници је донето Решење о утврђивању износа новчане помоћи породици са троје и више деце са територије града Краљева за 2024. годину, као и Одлука о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Краљева за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом.

Привремени орган је донео и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о суфинансирању пројеката које реализују удружења грађана са територије града Краљева, као и Решење о одређивању броја корисника стипендије и висине износа стипендије које додељује град Краљево.

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ о измени и допуни Одлуке о висини цене пијачних услуга, закупнине пословног простора и земљишта за постављање мањих монтажних објеката на градским пијацама донето је на дванаестој седници Привременог органа града Краљева.

Чланови Привременог органа су донели и Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Србијагас“ Нови Сад за установљење службености пролаза на непокретности у јавној својини града Краљева и Решење о преносу права јавне својине на покретној ствари из јавне својине града Краљева.

На овој седници донета је и Измена Програма уређивања грађевинског земљишта за 2024. годину.

Print Friendly, PDF & Email