На дванаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали тринаест тачака предложеног дневног реда.

Донета су два закључка од којих се једним утврђује Предлог одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Краљевачком позоришту, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење, а други се односи на прихватање иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и измени Закључка Градског већа број 06-60/2024-I од 8. марта 2024. године.

Чланови Већа су донели Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 850.000,00 динара за потребе текућих поправки и одржавања и новчане казне и пенала по решењу судова за корисника буџетских средстава Историјски архив Краљево.

Већници су се позитивно изјаснили на три решења о утврђивању висине непрофитне закупнине за станове – у згради у улици Зеке Николајевића број 2Б односно у зградама у улици Првомајској бр. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 и 53 и за стамбени објекат у улици Првомајској бб, као и за станове изграђене у оквиру Компоненте 1А Потпројекта 9 Регионалног стамбеног програма у Републици Србији.

Градско веће донело је четири одлуке о додели локације број 5, 6, 9 и 14, место број 1, подносиоцу пријаве INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM DOO BEOGRAD за постављање покретних тезги – расхладног уређаја  за продају индустријски пакованог сладоледа, самоуслужног апарата за безалкохолне хладне и топле напитке.

На дванаестој седници Градског већа донета су три решења о отуђењу катастарских парцела које су јавна својина града Краљева – број 1728/2 КО Краљево у корист INTERNATIONAL FOOTBALL ACADEMY TITAN d.o.o. Краљево односно број 636/3 КО Краљево, градско грађевинско земљиште, у обиму удела 41/486, у корист странке из Краљева, непосредном погодбом, као земљишта за редовну потребу објекта, као и број 335/12 и 335/13, обе КО Грдица, грађевинско земљиште ван граница градског грађевинског земљишта, у корист „Радијатор – инжењеринг“ д.о.о. Краљево, такође непосредном погодбом, ради исправке границе суседне парцеле.

Print Friendly, PDF & Email