На десетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, одржаној 29. марта 2024. године, чланови Градског већа су разматрали 24 тачке дневног реда.

Донет је Закључак о усвајању Годишњег извештаја Завода за јавно здравље Краљево о контроли квалитета ваздуха на територији града Краљева у току претходне године.

Краљевачки већници су донели закључке о утврђивању: Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању и Годишњег финансијског извештаја и обрачуна Народног музеја у Краљеву, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању и финансијског извештаја Историјског архива у Краљеву, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању и Годишњег обрачуна Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Краљевачког позоришта, Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и финансијском пословању Културног центра „Рибница“ Краљево, Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању и Дома културе „Студеница“ Ушће – све за 2023. годину, Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и финансијском пословању за радну 2022/2023. годину са Финансијским извештајем за 2023. годину Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду за школску 2022/2023. годину и Извештаја о финансијском пословању за календарску 2023. годину Дечјег одмаралишта „Гоч“ Краљево, као и Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и Извештаја о финансијском пословању Центра за социјални рад у Краљеву, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Апотекарске установе Краљево, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању Спортског центра „Ибар“ Краљево, Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о раду и пословању и Годишњег финансијског извештаја Центра локалних услуга града Краљева, Предлога закључка о усвајању Годишњег извештаја о пословању и Финансијског извештаја Јавне установе „Туристичка организација Краљева“, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду и пословању и Финансијског извештаја Завода за заштиту споменика културе Краљево, Предлога закључка о усвајању Извештаја о раду Градског правобранилаштва града Краљева – све за 2023. годину, и којим се Скупштини града предлаже њихово доношење.

Веће је донело и Закључак којим је утврдило Предлог одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Краљева за 2024. годину, и којим је  Скупштини предложило њено доношење.

Такође, донета је Одлукa о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2024. годину.

На десетој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, донет је и Закључак о усвајању Извештаја о раду Жалбене комисије за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године.

Чланови Већа су се позитивно изјаснили и на Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период од 1. јануара до 31. децембра 2023. године.

Чланови краљевачког Већа су донели Закључак о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар–децембар 2023. године, Предлог закључка о усвајању Извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Краљева за период јануар–децембар 2023. године и Скупштини града предложило његово доношење, као и Програм за рад тела за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе града Краљева за 2024. годину.

Решењима Градског већа града Краљева дат је у закуп пословни простор угоститељства у приземљу објекта на Тргу српских ратника 42 у Краљеву, на кп број 1051/1 КО Краљево, на период до 10 година, као и сагласност за препарцелацију кп број 263 и 264 КО Чибуковац, у ул. Браће Јовановић, ради формирања јединствене грађевинске парцеле за потребе домаћинства.

Print Friendly, PDF & Email