Два добровољна ватрогасна друштва са територије Града Краљева добила су сертификате и опрему за рад, а три средње школе са територије Рашког управног округа сагласности на израђена документа из области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на скупу чија је тема била веома добра мултисекторска сарадња свих субјеката система смањења ризика од катастрофа.
Сектор за ванредне ситуације је дао сертификате за извршену обуку чланова за Ватрогасно друштво Буковица и Ватрогасно друштво Падобранац из Богутовца. Новац за обуку двадесет припадника ових добровољних ватрогасних друштава обезбедио је Град Краљево кроз подршку развоју добровољних ватрогасних друштава односно финансирање Градског ватрогасног савеза.
Према речима Здравка Mаксимовића, руководиоца Одељења за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева, Град активно подржава развој добровољног ватрогаства на својој територији.
„Ове године Град је издвојио пет милиона динара као директну подршку регистрацији добровољних ватрогасних друштава у складу са прописима, као и набавци одређених материјалних средстава. Kроз буџет, издвојио je и три милиона динара за подршку противградним стрелцима, а издвојено је и 2,5 милиона динара за опремање цивилне заштите, као и 1,5 за развој система јавног узбуњивања“, рекао је Максимовић истичући да Град Краљево у региону предњачи када су у питању улагања у систем смањења ризика од катастрофа односно у превентивно деловање на својој територији.
Како каже, Град Краљево развија и мрежу цивилне заштите и мрежу добровољних ватрогасних друштава, тако да данас има десет ватрогасних друштава у фази формирања.
„Надамо се да ћемо до краја године имати више од сто припадника добровољних ватрогасних друштава спремних да помогну како превентивно, тако и када је неопходно реаговати у случају катастрофа. Уз систем цивилне заштите, који на територији Града Краљева чини више од триста повереника и заменика повереника и припадника јединица цивилне заштите опште намене, овај систем је заиста значајна подршка и Граду Краљеву и привреди и становништву, када је у питању спремност на катастрофе“, додаје Максимовић.
Као најбољи пример конкретних мера, када је у питању превентивно улагање, руководилац Одељења за послове цивилне заштите наводи прошлогодишње поплаве на територији Града Краљева, које су захватиле подручје угрожено поплавама 2014. и 2016. године.
„У тим поплавама у насељу Грдица, које је било највише изложено, поплављено је више од 300 стамбених објеката. Прошле године, на истим водостајима Западне Мораве и притока, нисмо имали ниједан стамбени објекат поплављен. Није то само захваљујући одбрамбеном насипу, чију изградњу је такође подржао Град Краљево, већ и превентивном деловању цивилне заштите односно оних субјеката и приватних фирми који су се укључили у реаговање пре катастрофе. Много је битно да знамо шта ће се десити и које су критичне локације, а ту пресудну улогу имају грађани односно привредници и сви који живе на угроженим подручјима“, наводи он.
Пуковник полиције Дејан Сеизовић, начелник Одељења за ванредне ситуације у Краљеву Сектора за ванредне ситуације МУП-а, истиче да је држава, преко Министарства унутрашњих послова и Сектора за ванредне ситуације, препознала улогу и значај добровољних ватрогасних друштава.
„Добровољци ватрогасци на свим већим пожарима помажу професионалним јединицама, као и у отклањању последица од пожара. Ми вршимо опремање добровољних ватрогасних јединица, обуку њихових чланова. Град Краљево је помогао у опремању возилима, регистрацији возила, набавци горива, резервних делова…“, каже Сеизовић и додаје:
„Што се тиче Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, предвиђена су акта да Одељење за ванредне ситуације у Краљеву даје сагласност на процену ризика од катастрофа и план заштите и спасавања. То подразумева превентивне и оперативне мере. Усвајањем ових аката, Гимназија Рашка, Гимназија Врњачка Бања и Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево су предузела све правне мере приликом преузимања оперативних и превентивних мера на заштити људских живота и материјалних добара“.
У овим школама подржане су активности на смањењу ризика од катастрофа. Израђена су планска документа из области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, набављена опрема за узбуњивање и обавештавање, изврешна едукација запослених и деце и изведена вежба цивилне заштите.
Поздрављајући учеснике скупа, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић се осврнуо на то да се наш град готово сваке године суочи са неком елементарном непогодом.
„Од земљотреса 2010. године, преко поплава 2014, 2016, 2018, 2020, 2021, па и прошле године, практично сваке године смо имали проблема са различитим елементарним непогодама“, казао је. „Сви ми, и Сектор за ванредне ситуације и Град, треба да реагујемо како бисмо превентивним мерама успели да будемо спремни за све врсте елементарних непогода. Град је, у оквиру Градске управе, оформио и посебну организациону јединицу која се бави пословима цивилне заштите, именовали смо поверенике цивилне заштите у различитим деловима града, тако да у готово свим месним заједницама имамо и поверенике цивилне заштите. Уз то, Град је, у оквиру Градског већа, као градске владе, једног од већника задужио да се бави пословима цивилне заштите. Трудимо се да се у оквиру Градске управе, Градског већа, али и кроз сарадњу са Сектором за ванредне ситуације и другим субјектима цивилне заштите, организујемо што је боље могуће. У том смислу, много нам значе добровољна ватрогасна друштва и у претходних неколико година, поред Добровољног ватрогасног друштва у самом граду, формирана су друштва и у Матарушкој Бањи, Буковици, Каменици, Врби, Милочају, Витковцу, Милаковцу, Печеногу, Студеници, на Рудну, у Богутовцу. Сва су од посебног значаја и ми смо схватили то те смо ове године у буџету предвидели пет милиона динара како бисмо им помогли да купе опрему, региструју возила, која су углавном добијена од Словенаца и много су значила свим друштвима“, рекао је градоначелник и истакао:
„Треба да постоји синергија деловања између Сектора за ванредне ситуације, Града и свих добровољних ватрогасних друштава на нашој теритирији. Сигуран сам да овакве врсте пројеката потпомажу првенствено учење, обуку, Ту много значе и средње школе на територији читавог Рашког округа, али и сарадња са цивилним сектором, у овом случају Удружењем грађана ‘Феномена’. Очекујем да ћемо сви заједно деловати тако да побољшамо спремност за деловање, али да се надамо да то наше знање и обученост нећемо често примењивати“.
Print Friendly, PDF & Email