У циљу подршке развоју дуалног модела образовања, градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација проф. др Габријела Грујић, руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић и директор Регионалне привредне коморе Краљево Звонко Туфегџић посетили су Машинско техничку школу „14. октобар” како би са ђацима и представницима компанија разговарали о искуствима у реализацији овог модела образовања.
Посети школе претходила је посета краљевачкој компанији „Гир“ једној од првих компанија која по дуалном систему прима ђаке краљевачких средњих стручних школа, где је делегација имала прилику да се на лицу места увери како дуални модел функционише у пракси.
„Циљ дуалног образовања јесте да деца, која похађају средње стручне школе, уз учење у школи одлазе и на праксу у компаније како би истовремено стекла теоријско и практично знање. На тај начин, када стекну диплому, они су већ првог дана квалификовани да могу да раде у компанијама, али и да лакше стичу нова сазнања“, казао је Терзић, па појаснио:
„Важно је пратити потребе привреде јер Канцеларија за дуално образовање, слушајући захтеве привреде сазнаје који им је кадар неопходан, прилагођава образовне профиле и на тај начин добијамо раднике који знају шта треба да раде, који су продуктивни, зарађују свој плату, а увећавајући свој радни учинак они доприносе и развоју компаније, али и целокупног нашег друштва.“
Први човек Града истакао је да је суштина дуалног модела у томе да, уместо да се стотине људи воде у евиденцији Завода за запошљавање са занимањима која више нису применљива, данас деца у средњој школи, али и студенти, стичу применљива знања и вештине. Он је подсетио да су у модел дуалног образовања, поред Машинско техничке школе „14. октобар”, укључене и друге краљевачке школе – Електросаобраћајно техничка школа „Никола Тесла“, Економско-трговинска и Шумарска школа, као и Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“.
„Важно је да наша краљевачка привреда сарађује са свим средњим стручним школама на територији Краљева, као и са Факултетом за машинство и грађевинарство, али и да њихове потребе чују представници Канцеларије за дуално образовање, да мењају подзаконске акте, да их прилагођавају привреди и производњи јер то је једини пут да као друштво напредујемо“, поручио је Терзић.
Градоначелник је изразио задовољство сарадњом између Канцеларије за дуално образовањем, Школске управе Краљево и Регионалне привредне коморе, која представља мост између ових институција, додавши да ће ова сарадња у будућности сигурно још више допринети развоју нашег образовања и града Краљева.
Директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација проф. др Габријела Грујић изразила је радост што има прилику да учествује у конструктивном дијалогу не само са ученицима који похађају дуални модел, већ и са онима који уче по класичном моделу образовања, подсетивши да МТШ „14. октобар” има 200 ученика који се школују по дуалном моделу образовања и то чак осам образовних профила у три подручја рада.
„Изузетно је битно да, кроз дуални модел, научимо младе људе како да примењују своја стечена теоријска знања када уђу у реално радно окружење, да на другачији начин селектују теоријска знања, да разликују важне од мање важних информација, а све како би могли да заврше одређене задатке који су пред њима у процесу учења кроз рад. Битно је да их научимо да уче кроз рад јер су онда потпуно спремни, у односу на жељени ниво образовања, за тржиште рада“, појаснила је проф. др Грујић, па нагласила:
„Имамо успостављене законе и темељ дуалног модела на нивоу средњег, али и високог, образовања што говори да је то једна филозофска платформа која прилагођава начин стицања знања младих који живе у XXI веку и кроз ову платформу стимулишемо целоживотно учење без којег не можемо говорити о квалитетној каријери.“
Канцеларије за дуално образовање производи савремене стандарде, иде у корак са привредом, мапира савремене описе послова и, заједно са Привредном комором и Школском управом, креира нове програме како би, сматра проф. др Грујић, млади имали онај квалитет знања који их чини одмах упошљивим.
„Разлике су, у финансијском погледу, значајне јер на пример неко са трогодишњим смером – занимање монтер телекомуникационих мрежа, ко је 2023. године у Београду завршио школовање, може да има плату 102.000, по дуалном, односно 84.000 динара по класичном моделу. Ово говори о препознатљивости знања која се стичу кроз дуални модел, што чини значајну разлику у финансирању на самом почетку каријере, а замислите колико ти млади људи могу да допринесу самим компанијама. Волела бих да се, у наредних пет година, када говоримо о аутоматизацији и дигитализацији, српска привреда више не бави тиме да буде одржива него да буде иновативна, а та иновативност лежи у снази, знању, развијеним вештинама, способностима и ставовима младих људи који се школују по овом моделу“, поручила је директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација.
Руководилац Школске управе Краљево Бојана Маринковић, као неко ко помно прати дешавања у свим школама на територији нашег града, истакла је да је Машинско техничка школа „14. октобар” прави пример развоја дуалног образовања, што потврђује и број ученика који похађају дуално образовање код краљевачких предузетника.
„У протеклих неколико година интезивно радимо на развоју дуалног образовања. Директна сарадња са нашим послодавцима и компанијама омогућава да придобијемо што више информација о томе шта је потребно нашој привреди како би отворили нове образовне профиле и школовали децу управо по дуалном образовању. За сада имамо 22 компаније са територије Краљева и две компаније са територије Новог Села које су укључене у овај модел и надам се да ће овај број и даље расти“, казала је Бојана Маринковић.
Директор Регионалне привредне коморе Краљево Звонко Туфегџић истакао је да је сарадња МТШ „14. октобар“ са краљевачким привредницима изузетна, што је и условило да ова школа има највише одељења по дуалном моделу.
„Комора је, са циљем да помогне и привреди и школама, за подручје Краљева урадила 200 лиценци за оне који ће радити са ђацима у различитим фирмама, акредитовала 50 предузећа која ће примити децу по дуалном моделу и за школску 2024/2025. већ имамо више од 100 пријава за скоро 450 ученика који ће учити по овом моделу“, изјавио је Туфегџић.
Према речима директора Машинско техничке школе „14. октобар” Милоша Лазовића, највеће интересовање привредника је за браваре и завариваче, затим техничаре за компјутерско управљање ЦНЦ машинама, оператерима машинске обраде резањем, а ништа мање није интересовање за модне кројаче и техничке моделаре одеће из подручја рада текстилства и кожарства, док је у подручју рада геодезије и грађевинарства највеће интересовање за руковаоце грађевинском механизацијом.
„Циљ данашњих разговора јесте да се учврсти веза између школе и краљевачких привредника како би ученици стицали већа знања и вештине које ће им омогућити лакше укључивање у процес производње у компанијама у којима су обучени за рад“, изјавио је Лазовић.
Машинско техничка школа „14. октобар” тренутно има потписаних десет уговора о дуалном образовању са краљевачким компанијама захваљујући којима је 98 ученика, другог и трећег разреда, распоређено на учење кроз рад у пет образовних профила. За генерацију која ће уписати први разред 2024. године обезбеђене су 83 изјаве компанија за учење кроз рад у пет образовних профила.
Print Friendly, PDF & Email