Након избора за локални парламент, одржаних 17. децембра 2023. године, Републичка изборна комисија је, 5. јануара 2024. године, објавила Решење о одборничким мандатима. Тиме су се стекли услови да, у складу са законском регулативом, конститутивна седница Скупштине града Краљева буде заказана у наредних месец дана.

„На основу члана 65. Закона о локалним изборима и тачке 3. Одлуке о распуштању Скупштине града Краљева и образовању Привременог органа, као и Решења Привременог органа којим је председнику Привременог органа дато овлашћење да сазове конститутивну седницу Скупштине града Краљева, сазвао сам је за 23. јануар 2024. године. На тој седници биће изабран председник Скупштине града Краљева, заменик председника, секретар и заменик секретара Скупштине града Краљева. Пре тога ћемо потврдити мандате свих одборника у Скупштини града Краљева. На тај начин биће у потпуности формирана законодавна власт у нашој локалној самоуправи. Након тога ће новоизабрани председник Скупштине града Краљева сазвати нову седницу Скупштине града, на којој ће се бирати градоначелник, а он ће предложити заменика градоначелника и чланове Градског већа града Краљева“, рекао је председник Привременог органа града Краљева др Предраг Терзић.

Према његовим речима, након конституисања Скупштине града Краљева, Привремени орган ће наставити да функционише у делу надлежности извршних органа – биће представник извршне власти града Краљева до избора новог градоначелника, заменика градоначелника и чланова Градског већа града Краљева.

Print Friendly, PDF & Email