Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, са министарком заштите животне средине Иреном Вујовић, потписао је уговор за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање, као и уговор за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024. години.
Уговоре о реализацији пројеката чији је циљ унапређење квалитета ваздуха, министарка је потписала са 65 представника локалних самоуправа, и то за доделу укупно 700 милиона динара кроз три јавна конкурса – за пројекте замене котлова у топланама и јавним установама, подршку замени индивидуалних ложишта и уклањање дивљих депонија.
У складу са Одлуком Министарства заштите животне средине, Граду Краљеву је за финансирање одобрен пројекат „Замена котла са уградњом акумулатора топлоте и радови на санацији котларнице за грејање у Основној школи ‘Јован Цвијић’ Сирча, Краљево“. Министарство ће, са 21.000.000,00 динара, учествовати у реализацији овог пројекта. Од 31.310.160,00 динара, колика је укупна вредност, учешће Града Краљева је 10.310.160,00 динара.
У оквиру пројекта „Замена котла са уградњом акумулатора топлоте и радови на санацији котларнице за грејање у Основној школи ‘Јован Цвијић’ Сирча, Краљево“, планирана је замена старог котла у Школи, која као енергент користи фосилно гориво – угаљ односно угради нови котао на еколошки прихватљив енергент – дрвену биомасу (пелет и сечку), затим да се угради акумулатор топлоте и изведу радови на санацији котларнице. Заменом котла на енергетски ефикасније гориво допринеће се примени мера енергетске ефикасности, као и смањењу загађења ваздуха, с обзиром на то да Школа као енергент у највећој мери користи угаљ.
Одлуком Министарства, Град Краљево је добио средства и за пројекат који обухвата активности у вези са пружањем подршке јединицама локалних самоуправа у спречавању нелегалног депоновања отпада и превенцији настајања нових депонија на територији Републике Србије – „Наш отпад – наша одговорност“. Укупна вредност је 3.991.680,00 динара, а Министарство пројекат суфинансира са 2.500.000,00 динара.
Овим пројектом је планирано санирање седам дивљих депонија на територији Града Краљева – Адрани, Кршевица, Мрсаћ, Рибница, Витановац, Грдица и Врба, што ће имати значајан позитиван утицај на животну средину.
Print Friendly, PDF & Email