Одељење за послове цивилне заштите Градске управе града Краљева, извођењем вежбe цивилне заштите, традиционално, обележило је 1. март – Светски дан цивилне заштите. Акција постављања мобилних противплавних система на локацији ушћа реке Студенице у реку Ибар, у Ушћу, спроведена je уз подршку Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“.

Двадесет припадника цивилне заштите, Ватрогасно-спасилачких јединица Одељења за ванредне ситуације у Краљеву Сектора за ванредне ситуације МУП-а, уз стручни надзор представника ЈВП „Србијаводе“, у оквиру вежбе, успешно су поставили 60 метара мобилних противплавних система, који је део донацијa Европске уније и Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Помоћник градоначелника града Краљева Марко Матовић поздравио је учеснике вежбе у Ушћу, којој су присуствовали и представници градова и општина у Сливу Западне Мораве.

У склопу сарадње градова и општина у Сливу Западне Мораве, пружена је и помоћ колегама из општине Рашка у спровођењу вежбе постављања мобилних противплавних система на реци Ибар на територији њихове општине.

Светски дан цивилне заштите обележава се широм Републике Србије низом манифестација са циљем указивања на значај и улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа и суочавању са њима. Цивилна заштита представља организовани одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину у случају ванредних ситуација, које превазилазе могућности редовног деловања надлежних органа.

Краљевачки систем цивилне заштите има поверенике на територији целе локалне самоуправе и сарадњу са надлежним државним институцијама.

ФОТО: Одељење за послове цивилне заштите

Print Friendly, PDF & Email