За финансирање својих студената који током школске 2023/2024. године постигну најбоље резултате током студирања односно испуне услове прописане Конкурсом, и ове године, Град Краљево је обезбедио средства.
„Променили смо износ средстава тако да смо определили чак 20.000 динара месечне стипендије за 50 најбољих студената са територије града Краљева. Тај износ се исплаћује сваког месеца у години осим током летње паузе – у јулу и августу. Сваки студент града Краљева добиће укупно 200.000 динара. То је износ који је већи од републичке стипендије тако да се најбољи студенти града Краљева опредељују да конкуришу за краљевачу стипендију“, каже градоначелник града Краљева др Предраг Терзић истичући да студенти не могу да примају и градску и републичку стипендију.
Право на стипендију има и сваки студент са хендикепом, који остварује право на градску стипендију приоритетно.
„Град је изменио одлуку о стипендирању студената тиме што је омогућио студентима са инвалидитетом да добију стипендију по повлашћеним условима. Довољно је да студент са инвалидитетом испуни услове који су прописани конкурсом и не улази у рангирање већ аутоматски добија стипендију. Неопходо је да има просек оцена који је виши од 8,5, да никад није обнављао годину, а уколико је годину обновио из здравствених разлога, треба да приложи долумент, медицински налаз, који то доказује“, каже Терзић, уз напомену да је неопходно да сви који конкуришу похађају факултете чији је оснивач Влада Републике Србије.
Конкурс за доделу стипендија студентима града Краљева за школску 2023/2024. годину, који је расписала Комисија за доделу стипендија студентима града Краљева, траје до 5. марта. Објављен је у листу „Ибарске новости“, на огласној табли Градске управе града Краљева и на званичном сајту Града Краљева www.kraljevo.rs, а за све информације учесници конкурса могу се обратити Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева.
Print Friendly, PDF & Email