Осамнаеста, ванредна, седница Градског већа града Краљева, одржана 23. маја, којом је председавао др Предраг Терзић, градоначелник града Краљева, на дневном реду је имала осам тачака.

Градски већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току априла 2024. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти месец.

Веће је донело Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог Одборничке групе „Александар Вучић – Краљево не сме да стане“ да се у предложени дневни ред Осме седнице Скупштине града Краљева, заказане за петак, 24. мај 2024. године, уврсти тачка „Предлог програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева“.

Такође, донело је Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да одбије предлог Одборничкe групe „Народни покрет Србије – Мирослав Мики Алексић“ за измену предложеног дневног реда Осме седнице Скупштине града Краљева да се са дневног реда скине тачка „Одлука о условима и поступку давања у закуп непокретности у јавној својини града Краљева које користи ‘Апотекарска установа Краљево’ из Краљева.

Донело је и Мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да одбије предлог Одборничкe групe „Народни покрет Србије – Мирослав Мики Алексић“ за измену предложеног дневног реда Осме седнице Скупштине града Краљева да се са дневног реда скине тачка „Извештај о раду и пословању Спортског центра ‘Ибар’ из Краљева за 2023. годину“.

На осамнаестој, ванредној седници, Градско веће је донело Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 1.430.000,00 динара на име новчане казне и пенала по решењу судова за корисника буџетских средстава Спортски центар „Ибар“ Краљево.

Донет је и Правилник о условима, поступку и начину коришћења средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2024. годину, као и Јавни оглас за доделу средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

Већници су, Закључком Градског већа града Краљева, дали сагласност на захтев Месне заједнице Каменица за утрошак средстава за набавку огрева и извођење грађевинских радова.

Print Friendly, PDF & Email