На сто двадесет петој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, 10. марта 2023. године, чланови Градског већа разматрали су осам тачака дневног реда.

Већници су донели Одлуку о суфинансирању пројеката удружења грађана за 2023. годину.

На овој седници, донето је Решење о образовању Савета за грб и заставу града Краљева, као и Решење о давању сагласности ШОСО „Иво Лола Рибар“ из Краљева за извођење грађевинских радова на објекту – згради основног образовања број 1 на кп број 4242/1 КО Краљево.

Пет решења односи се на отуђење катастарских парцела: Решење о отуђењу кп брoj 8755/8 КО Ушће у корист Српске православне Епархије Жичке, за потребе Црквене општине Ушће, непосредном погодбом, Решење о отуђењу кп брoj 3031 КО Годачица у корист Трифуновић Зоре из Краљева, непосредном погодбом, као и решења о отуђењу кп брoj 153/8 КО Мељаница, кп брoj 903/4 КО Конарево, непосредном погодбом, као земљишта за редовну употребу објекта, као и кп брoj 2621/3 и 2623/3 КО Краљево, непосредном погодбом.

Print Friendly, PDF & Email