На сто двадесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 30. марта 2023. године, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, донет је Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о допуни Одлуке о мрежи јавне Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Краљево, и којим се Скупштини града Краљева предлаже њено доношење.

Чланови Градског већа су донели Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 672/23 од 24.03.2023. године о измени Решења број 3261/22 од 28.12.2022. године (пренамена буџетских средстава за капиталне трансфере – Основно образовање и васпитање, ОШ „Вук Караџић“).

Такође, донето је Решење о давању сагласности Народном музеју Краљево за постављање мањег монтажног објекта на делу кп број 4242/35 и 5340 КО Краљево у циљу спровођења физичко-техничког обезбеђивања Спомен-парка у Краљеву.

Print Friendly, PDF & Email