На сто тридесет осмој, редовној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали двадесет две тачке дневног реда.

          Донет је Закључак града Краљева којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току маја 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за мај 2023. године, као и Програм контроле квалитета ваздуха на територији Краљева за 2023. годину.

Веће је донело два закључка којима се утврђују предлози решења о давању сагласности на одлуке надзорних одбора ЈЕП „Топлана“ и ЈКП „Путеви“ о расподели нето добити остварене по финансијском извештају за 2022. годину, и којима се Скупштини града Краљева предлаже доношење решења.

Донето је Решење Градског већа града Краљева о расподели средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката.

Краљевачки већници донели су два закључка – о утврђивању текста Предлога измена Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину на територији града Краљева односно о додели средстава за подстицаје инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 2023. годину.

Чланови Градског већа позитивно су се изјаснили на четири закључка о прихватању иницијативе ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога од којих су два за изградњу и реконструкцију мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ (предлог реализације тачке Г.2.2.1. и Г.2.2.2.), за достављање предлога за изградњу јавног осветљења (предлог реализације тачке Г.2.6.1.), као и за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз 15% учешћа грађана (предлог реализације тачке Г.2.1.2.).

На седници Градског већа донета су четири закључка о давању сагласности на решења начелника Градске управе града Краљева којима су утврђене појединачне расподела коришћења буџетских средстава и то: код индиректних корисника месних заједница, код индиректних корисника буџета из области Основног и Средњег образовања, из области Социјалне заштите и из области Примарне здравствене заштите за 2023. годину.

Донета су четири решења о давању у закуп непокретности у јавној својини града Краљева: гаражe број 42 у Улици Милоша Великог странки из Краљева, пословног простора у Улици Цара Душана бр. 53-57 предузетнику „USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA MAX PRO SOLUTION KRALJEVO“ из Краљева, пословног простора локал број 7 у Улици 27. марта бр. 26 јавном извршитељу из Краљева односно стана број 17, у првом улазу, евиденциони број 1, на четвртом спрату, у Улици Зелена Гора бр. 25 странки из Београда.

Краљевачки већници донели су три решења о утврђивању распореда коришћења средстава из буџета града Краљева – у износу од 165.000.000,00 динара за финансирање годишњих програма спортских клубова (организација) са територије града Краљева у 2023. години по јавном позиву, о утврђивању распореда и времена дневног коришћења без накнаде Атлетског стадиона у Краљеву у периоду од 01. 07. 2023. године до 30. 06. 2024. године, као и утврђивању распореда и времена дневног коришћења без накнаде нове спортске хале у Краљеву у наредној спортској сезони од 01. 08. 2023. године.

Print Friendly, PDF & Email