13. ЈУН 2023

На сто тридесет шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, пред већницима се нашло пет тачака дневног реда.

Донето је Мишљење за Скупштину града Краљева предлог Одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Краљево о расподели остварене добити“.

Већници су се позитивно изјаснили на Мишљење за Скупштину града Краљева Одборничке групе „Здрава Србија“ да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова, техничких секретара одборничких група у Скупштини града Краљева, чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа града Краљева“.

Чланови Градског већа донели су два мишљења за Скупштину града Краљева предлози Одборничке групе „Александар Вучић – за нашу децу“ да се у предложени дневни ред уврсте тачке: Предлог одлуке о изради измене Плана детаљне регулације „Проширење гробља на Барутани“ односно Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације за део насеља Ушће, око ресторана „Фонтана“.

На седници Градског већа града Краљева донето је Мишљење о Амандману који је Одборничка група „Александар Вучић – за нашу децу“ поднела у Скупштини града Краљева на Предлог измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, увршћен у предложени дневни ред Двадесет прве седнице Скупштине града Краљева под тачком 3.

Print Friendly, PDF & Email