На сто четрдесет другој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, чланови Градског већа су разматрали девет тачака дневног реда.

Донели су Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода у току јуна 2023. године и о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за исти период.

Такође, усвојили су Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева, број 1586/23 од 25.07.2023. године, којим је одобрен пренос новчаних средстава Центру за социјални рад у Краљеву ради увећања апропријација у информационом систему буџета Републике Србије (СПИРИ).

Већници су усвојили Измене и допуне Програма чишћења и прања јавних површина за 2023. годину, као и Измене и допуне Програма одржавања и чишћења зелених површина за ову годину.

На сто четрдесет другој седници, градски већници су донели и четири решења о отуђењу – кп број 451/116 КО Кованлук, грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, у корист DOO EURO TIR LOGISTIC Краљево, кп број 5297/172 КО Краљево, градско грађевинско земљиште, у корист ЦИП ДОО Краљево, кп број 513/54 КО Адрани, грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, у корист „COLOSEUM“ DOO Краљево и кп број 5297/173 и 5297/174 КО Краљево, обе градско грађевинско земљиште, и кп број 5187/1 КО Краљево, грађевинско земљиште ван граница ГГЗ, у корист СЗТР „N&S com“, као најповољнијих понуђача у поступку отуђења грађевинског земљишта прикупљањем понуда јавним огласом.

Градско веће је донело и Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину ради организовања манифестације маркетиншког приказа процеса дестилације и израде производа воћних ракија, која ће бити одржана у периоду од 4. августа до 1. новембра 2023. године у Краљеву, Београду, код купаца у Словенији и Француској.

Print Friendly, PDF & Email