Your Content Goes Here

На сто четрдесет седмој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, како није било предлога за измену и допуну, дневни ред је једногласно усвојен са предложених седам тачака.

          Градско веће града Краљева није донело Мишљење о предлогу за допуну предложеног дневног реда Двадесет друге седнице Скупштине града Краљева, који је поднела Одборничкe групe „Здрава Србија“ у Скупштини града Краљева.

 

          Донет је Закључак о давању сагласности на Решење начелника Градске управе града Краљева број 1926/23 од 05.09.2023. године о измени Решења број 1331/23 и број 1657/23 у вези са пренаменом буџетских средстава за капиталне трансфере за Основно образовање и васпитање за Основну школу „IV краљевачки батаљон“.

Краљевачки већници позитивно су се изјаснили на Решење о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова.

Веће је донело два решења о продужењу Уговора о закупу пословних просторија – за продавницу „Гвожђар“ и складишни простор иза продавнице у Ушћу односно за две просторије у приземљу објекта „Норвешка кућа“ у Кованлуку, на наредни период до 10 година.

Донето је Решење о умањењу месечне закупнине и давању у закуп пословног простора у Омладинској улици у Краљеву Јавном предузећу „Службени гласник“ из Београда, путем непосредне погодбе на период до 3 године.

Већници су донели Решење о давању у закуп пословног простора у Омладинској улици у Краљеву, власнику СТКР “KEEP-OUT” Чачак, након спроведеног поступка прикупљања писаних понуда путем јавног оглашавања, на период до 10 година.

Print Friendly, PDF & Email