На сто осамнаестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, већници су разматрали дванаест тачака предложеног дневног реда.

Краљевачки већници донели су два закључка којима се утврђују – Предлог одлуке о изгледу грба и заставе града Краљева односно Предлог одлуке о употреби грба, заставе и имена града Краљева, а којима се Скупштини града Краљева предлаже доношење ових одлука.

Донет је Закључак о давању сагласности на решење начелника Градске управе града Краљева број 99/23 од 24. 01. 2023. године у вези са пренаменом буџетских средстава за капиталне трансфере за Средње образовање и васпитање за Медицинску школу.

Чланови Градског већа донели су Закључак о давању сагласности на Програм одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева за 2023. годину, донет одлуком Надзорног одбора ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ број 100-1/23 од 19. 01. 2023. године.

Већници су се позитивно изјаснили на: Програм чишћења и прања јавних површина, Програм одржавања и чишћења зелених површина (јавних и јавних зелених површина), Програм обнављања и формирања нових јавних зелених површина и дрвореда, Програм декорисања и уређивања града и Програм зимског одржавања јавних површина за 2023. годину.

Донето је Решење о утврђивању престанка дужности и именовању члана Жалбене комисије.

На 118. седници Градског већа донета су два решења о коришћењу средстава текуће буџетске резерве – за потребе исплате солидарне помоћи за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у јавним установама чији је оснивач град Краљево односно за потребе превоза, пријема, смештаја, уврећавања и испоруке кукуруза обезбеђеног у складу са Уговором о посредовању број 338-49/2023-01 од 16. 01. 2023. године закљученим између Републичке дирекције за робне резерве и Пољопривредне саветодавне и стручне службе Краљево доо.

Print Friendly, PDF & Email