Обилне падавине на територији Града Краљева које су, током маја и нарочито јуна, узроковале пораст водостаја и изливања водотокова односно поплаве, као и одроне и клизишта, угрозиле стамбене објекте, привредне субјекте, прекинуле путну комуникацију, нарушиле друге основне животне услове, причиниле су знатну материјалну штету.

Како је, у изјави за Дневник 2, рекао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић, највеће штете су начињене на саобраћајној инфраструктури.

„Уништено је укупно више од 10 километара путева, имамо 14 клизишта, а оштећено је и 18 километара канала. Поред тога, у потпуности је уништенио или оштећено чак 16 мостова, а регистровано је и 15 речних токова са оштећењима приобаља и корита“, навео је градоначелник Краљева истакавши:

„Град неће моћи без помоћи државе да отклони све последице поплава. Очекујем да ће нам држава још једном изаћи у сусрет.“

Терзић наводи да је укупна штета на инфраструктури око 350 милиона динара, а око 50 милиона на речним токовима, а Град Краљево је претрпео штету и у сектору привреде, пољопривреде и становања.

Осам приватних предузећа је у последњим поплавама претрпело штету која се процењује на око осам милиона динара.

У сектору пољопривреде, оштећено је око 400 хектара, а штете су констатоване на подручју које је захватило око 950 хектара. Укупан износ штета и губитака процењује се на више од 60 милиона динара.

У сектору становања, укупно је регистровано око 150 угрожених објеката, али у већини случајева вода се није дуго задржала у њима. Уз то, осам објеката је захваћено клизиштима. Укупна штета се процењује на око 73 милиона динара, у шта су урачуната и 32 милиона за клизишта.

Грађани коју су претрпели штету од поплаве на стамбеним објектима које користе, како се наводи у Јавном позиву који је упутила Комисија за процену штете и потреба након елементарних и других непогода, за задовољење основних животних потреба, штету могу да пријаве до 7. јула, уколико испуњавају услов – да је у објекат ушла вода или је захваћен клизиштем.

Оштећена саобраћајна инфраструктура на територији града постепено се обнавља. У Адранима, на делу Ибарске магистрале где је прошле седмице набујала Мусина река урушила мост, радници предузећа „Нови Пазар – пут“ увелико раде на изградњи девијације у циљу што бржег успостављања саобраћаја на овој деоници регионалног пута до изградње новог моста.

Print Friendly, PDF & Email