Четрдесет шесторо Краљевчана је потписало уговоре о додели гасног котлa како би, заменом грејних уређаја котловима који користе еколошки прихватљивији енергент – гас, допринели смањењу штетних материја и штетних гасова које емитују индивидуална ложишта на чврсто гориво.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да је додељивање уговора за 46 котлова односно то што ће 46 породица из Kраљева добити нове котлове још један доказ да Влада Републике Србије помаже грађанима Kраљева.
„Држава односно Министарство заштите животне средине је определило осам милиона динара за ове намене, а Град Kраљево је обезбедио додатних 1.450.000 динара. За 9.450.000 динара купљено је укупно 46 котлова, при чему 23 имају снагу 35 кW, а 23 снагу од 25 кW. За грађане који су потписали уговоре најважније је да они немају никакво учешће, потпуно бесплатно су добили ове котлове – савремене, модерне котлове, како би успели да замене своје старе изворе загревања новим модерним и еколошки прихватљивијим“, рекао је градоначелник града Краљева др Предраг Терзић.
Конкурс за доделу котлова спроведен је на основу Уговора који је Град Краљево склопио са Министарством заштите животне средине о суфинансирању пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева. Јавни конкурс, у име града, спровела је Комисија за реализацију пројекта. На основу теренских обилазака стамбених објеката подносилаца пријава, који су испунили услове за учешће на Јавном конкурсу, Комисија је, од 54 поднете пријаве, одабрала 46 које у потпуности испуњавају услове.
Како истиче Лидија Гољевић, из Одсека за заштиту животне средине Градске управе града Краљева, сврха конкурса је смањење загађења у нашем граду, који спада у прекомерно загађене, будући да се заменом постојећих грејних тела котловима смањује емитовање штетних материја и честица.
И потписници уговора односно добитници котлова истичу да је прелазак на грејање на гас и здравије и јефтиније и лакше него на дрва или угаљ.
Print Friendly, PDF & Email