На шестој седници Привременог органа града Краљева, којом је председавао председник др Предраг Терзић, разматрано је осам тачака дневнoг реда.

Донета је Одлука о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији града Краљева који су држављани Републике Србије.

Чланови Привременог органа Града позитивно су се изјаснили на Одлуку о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији града Краљева, као и на Одлуку о допуни одлуке о утврђивању елемената пореза на имовину за територију града Краљева.

Донета су два решења о давању сагласности – на одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ о утврђивању елемената за целовито сагледавање ценe услуга за обављање стручних послова поверених јавном предузећу и о ценама за обављање стручних послова jавног предузећа односно на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево о утврђивању елемената за целовито сагледавање цене услуга за обављање стручних послова поверених јавном предузећу.

На шестој седници Привременог органа града Краљева донет је Закључак о давању сагласности на решење начелника Градске управе града Краљева број 2787/23 од 28. новембра 2023. године.

Расписан је Јавни позив за избор стамбених заједница – кандидата за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда прикључених на систем даљинског грејања на територији града Краљева.

Донето је Решење о расподели средстава за финансирање трошкова изборне кампање.

Print Friendly, PDF & Email