На једанаестој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној 5. априла 2024. године, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, разматрано је седам тачака и донета је једна одлука, два закључка и четири решења.

Чланови Градског већа су донели Одлуку о суфинансирању пројеката удружења грађана у области социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите лица са инвалидитетом за 2024. годину.

Донети су и Закључак којим се утврђује Предлог одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Народном музеју из Краљева, и којим се Скупштини града предлаже њено доношење, као и Закључак којим се утврђује текст Предлога програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину на територији града Краљева.

Већници су донели Решење о образовању Комисије за реализацију пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора на територији града Краљева, Решење о измени Решења о именовању Одбора за безбедност и здравље на раду за органе града Краљева, Решење којим се поништава Решење Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција (број VIII-355-41/19 од 26.02.2019. године), а предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак, при чему ће се правна схватања и примедбе суда уважити у целости, као и Решење којим се поништава Решење Одељења за инспекцијске послове – Инспекција за саобраћај и путеве (број 344-765/20-VIII од 13.10.2020. године), а предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак, при чему ће се правна схватања и примедбе суда уважити у целости.

 

Print Friendly, PDF & Email