На четрдесет седмој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, чланови Већа су разматрали осам тачака и донели три закључка и пет решења.

Краљевачки већници су донели Закључак којим се усвајају извештаји Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току августа 2021. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

Такође, донели су закључке о давању сагласности Месној заједници Конарево за плаћање трошкова поводом организовања састанка „Иницијатива за развој села по мери нас мештана“, обележавања празника Видовдана и трошкова Фудбалског клуба „Будућност“ из Конарева, односно за плаћање трошкова куповине хемијских препарата за третирање корова на Новом гробљу и делимично на Старом гробљу у Конареву, и то од средстава добијених од давања у закуп простора Месне заједнице.

Чланови Градског већа града Краљева су на 47. седници донели Решење о давању сагласности ЕПС „Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција“ у Краљеву, за установљење права службености пролаза на кп број 262 и 1505/4, обе КО Краљево, за изградњу и постављање трасе ДВ-НН кабловског вода за прикључење стамбеног објекта у Југ Богдановој улици у Краљеву.

Донели су и решења о отуђењу катастарских парцела које су јавна својина града Краљева: кп број 246/238 КО Ковачи – Милану Луковићу из Краљева као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 13.08.2021. године; кп број 5297/105 КО Краљево – Милошу Петковићу из Крушевца као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 13.08.2021. године; кп број 2824/2 КО Краљево – предузећу POBEDA COMPANI из Нове Пазове као једином и најбољем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 13.08.2021. године.

Већници су се изјаснили и за доношење Решења о отуђењу покретне ствари из јавне својине града Краљева (два путничка возила марке FIAT тип PUNTO CLASSIC 1.2 DINAMIC LPG) Јовани Миљковић из Крагујевца као најповољнијем понуђачу на основу расписаног јавног огласа од 03.09.2021. године.

Print Friendly, PDF & Email