Четрдесет другу (ванредну) седницу Градског већа града Краљева, којом је председавао градоначелник др Предраг Терзић, краљевачки већници су завршили доневши три закључка, четири решења, једну одлуку и један предлог.

Већници су донели Закључак о усвајању извештајā Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће у току јула 2021. године и о праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења за исти период.

Такође, донет је Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз учешће 15 одсто грађана (реализација тачке Г.2.1.2 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину) односно Закључак о прихватању иницијативе Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога реконструкције коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева у сврху подстицаја производно-привредних активности и развоја сеоског туризма (реализација тачке Г.2.1.3 Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину).

На седници одржаној 20. августа, чланови краљевачког Градског већа су донели Решење којим се отуђује кат. парцела број 4715/4 КО Краљево, која је јавна својина Града Краљева, у корист Јасминке Попадић из Краљева, као земљиште за редовну употребу објекта, као и Решење којим се отуђује кат. парцела број 1908/2 КО Краљево, која је јавна својина Града Краљева, у корист Драгана Луковића из Краљева, као земљиште за редовну употребу објекта.            

Веће се позитивно изјаснило и на Решење о давању на коришћење покретних ствари које су јавна својина Града Краљева (опрема за видео надзор) Полицијској управи Краљево и стављању ван снаге решења Градског већа града Краљева број 011-8/2021-I од 11.01.2021. године.

Међу усвојеним тачкама је и Одлука о ценама елемената Такси тарифе за обављање такси превоза путника на територији града Краљева.

Веће је донело Решење о усвајању коначне листе директних корисника (привредних субјеката) у реализацији мера енергетске санације, као и Предлог измена Правилника о суфинансирању мера енергетске санације зграда, породичних кућа и станова.

Print Friendly, PDF & Email