На четрдесетој (ванредној) седници Градског већа града Краљева, одржаној у петак, 30. јула 2021. године, којом је председавао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, чланови Градског већа разматрали су шеснаест тачака дневног реда.

Већници су донели Закључак о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину за период 01.01.2021-30.06.2021. године, као и Закључак којим се утврђује Предлог закључка о усвајању Извештаја о реализацији Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину за период 01.01.2021-30.06.2021. године и којим се Скупштини града предлаже његово доношење.

Донет је и Закључак о давању сагласности Месној заједници Каменица да се од средстава добијених од давања у закуп пословног простора који се налази у Каменици плате трошкови посете делегације Општине Будва.

Краљевачки већници су усвојили Закључак о давању сагласности на Измене Програма одржавања улица, јавних површина, градских и некатегорисаних путева на територији града Краљева у 2021. години.

Чланови Градског већа су се позитивно изјаснили на Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за потребе техничког пријема и израду енергетског пасоша за објекат Завода за јавно здравље у Краљеву у износу од 500.000,00 динара, као и за потребе финансирања спортских организација и спортских удружења у износу од 5.500.000,00 динара.

На четрдесетој седници Градског већа, већници су донели девет решења по жалбама грађана и предузетника, једно решење о давању сагласности за парцелацију катастарских парцела број 2565/1 и 2564/1, обе КО Крушевица, које су јавна својина града Краљева, и једно Решење по захтеву Градског правобранилаштва града Краљева за наставак поступка прекинутог решењем Градског већа града Краљева, број 52/21-I од 06.04.2021. године, због доношења пресуде Вишег суда у Краљеву, број 2П.15/21 од 28.05.2021. године.

Print Friendly, PDF & Email