Четврта (ванредна) седница Градског већа града Краљева одржана је 17. јула. Од 18 тачака, једна је повучена, 10 је усвојено и упућено у скупштинску поцедуру.

Градско веће града Краљева усвојило је и упутило на Скупштину предлог Одлуке о изради измене Плана генералне регулације „Рибница“.

Већници су дали сагласност на предлог Одлуке о изради измене Плана генералне регулације „Кулагић Ада“ у Адранима, која се односи на проблем одлагања смећа и проширења депоније.

Усвојена је и иницијатива градоначелника града Краљева за организовање омладинске радне акције, за шта је идеја потекла од представника града Краљева и града Марибора током рада на отклањању последица недавних поплава у нашем граду.

 

 Print Friendly, PDF & Email