На деведесет шестој, ванредној, седници Градског већа града Краљева, којом је председавао заменик градоначелника Вукман Ракочевић, већници су разматрали десет тачака дневног реда, од којих једну допунску.

Градско веће се позитивно изјаснило на три мишљења којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлоге Одборничке групе „Александар Вучић – За нашу децу“ да се у предложени дневни ред Скупштине града Краљева, заказане за 3. октобар 2022. године, уврсте тачке:

– Предлог измене Кадровског плана у Градској управи града Краљева, Градском правобранилаштву града Краљева, Служби за буџетску инспекцију града Краљева, Локалном омбудсману града Краљева и Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева за 2022. годину

– Предлог одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини града Краљева Јавном предузећу „Градско стамбено“

– Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и одржавању споменика на територији града Краљева.

           Веће је усвојило Изменe и допунe Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији града Краљева.

Донета су три решења о отуђењу катастарских парцела, јавне својине града Краљева – једне у КО Драгосињци и две у КО Рибница.

Чланови Градског већа донели су Закључак о давању сагласности да се потраживање које град Краљево има према „Застава оружје“ а.д. Крагујевац, по основу јавних прихода који су уступљени приходи локалне самоуправе, конвертује у улог града Краљева у основном капиталу „Застава оружје“ а.д. Крагујевац.

Већници су донели Решење о давању сагласности за коришћење дела средстава за реализацију мере из Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за манифестацију „Дани грејане ракије Буковица“.

Градски већници нису донели мишљење којим се Скупштини града Краљева предлаже да усвоји предлог да се у предложени дневни ред уврсти тачка: „Предлог одлуке о изменама Одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова, техничких секретара одборничких група у Скупштини града Краљева, чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа града Краљева“.

Print Friendly, PDF & Email