На позив рибочуварске службе "Видра" и Телевизије Навигатор градоначелник
Краљева Љубиша Симовић и председник Скупштине града Миломир Шљивић
посетили су рибочуваре на радном месту – покрај реке Лопатнице у Богутовцу.
Наиме , већ неколико седмица , док траје мрест скобаља , рибочуварска служба
даноноћно дежура у овом крају , како би непрегледна јата будућих скобаља
сачувала од рибокрадица.
Градски челници упознати су и са пројектом Рибочуварске службе и Телевизије
Навигатор ( чланица Туристичког кластера "Краљевски одмор") под називом
Градска еко-бригада. Реч је о стварању радних екипа које би деловале на
територији општине Краљева, а биле би ангажоване кроз јавне радове. Задатак
ове бригаде био би одржавање терена на којима се дешавају туристичке
манифестације, као и места где се развија сеоски, ловни и риболовни туризам,
али и помоћ спортским друштвима у одржавању и обележавању планинарских
и бициклистичких стаза, параглајдинг и рафтинг терена, градских купалишта.
А све то у циљу не само очувања животне средине и развоја туризма, већ и
поспешивања запошљавања тешко запосливих и неквалификованих лица.
Осим што су градоначелника и председника Скупштине упознале са својим
активностима, на "неутралном", спортском терену тик уз Лопатницу, екипе
Телевизије Навигатор и Рибочуварске службе "Видра" одиграле су и
пријатељску фудбалску утакмицу.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email